16.09.2016.

Aktivnosti Zavoda na izradi ERP-a

Dana 16.09.2016. godine, Vlada FBIH je usvojila informaciju i zaključke predložene od strane Federalog zavoda za programiranje razvoja, u vezi sa izradom dokumenta Program ekonomskih reformi FBiH 2017. – 2019. koji će poslužiti za izradu Programa ekonomskih reformi BiH (ERP) 2017. – 2019. godina.

Riječ je o dokumentu u kojem Vijeće ministara Bosne i Hercegovine predstavlja ekonomsku politiku naše zemlje za narednu godinu i trogodišnji period kao i osnovu za ekonomski dijalog sa Evropskom komisijom u procesu evropskih integracija. U pripremi ovog dokumenta aktivno učestvuju federalna ministarstva i institucije Federacije Bosne i Hercegovine  sa Zavodom kao koordinatorom procesa za FBiH.

FBiH u brojevima

Pokazatelj

2017

2016

2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa

 20,0

25,6 

29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna

 43,3

45,3 

46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM

 20.540

19.540 

18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u %

 1,7

-1,1 

-0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje

 

 

 
Prosječna neto plaća u FBiH

 860

839 

830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH

 -1.865

-1.450 

-2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više