02.06.2016.

Drugi sastanak praktičara koji se bave planiranjem razvoja

U periodu od 30. maja do 01. juna 2016 godine, u organizaciji Federalnog zavoda za programiranje razvoja i UNDP Projekta lokalnog integrisanog razvoja ILDP, održana je radionica pod nazivom „Sistem strateškog planiranja i implementacije strategija razvoja“.

Cilj radionice je bio razmjena dobrih praksi i iskustava u sistemu strateškog planiranja i implementacije strategija razvoja u svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Na radionici je učestvovalo više od 30 praktičara za planiranje razvoja iz svih deset kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, predstavnici ključnih institucija sa nivoa Federacije Bosne i Hercegovine, Direkcije za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine, te stručnjaci iz Hrvatske, koji su predstavili primjere dobrih praksi iz Evropske unije.

U toku radionice  su predstavljeni i strateški orjentiri za provedbu Reformske agende, te uloga kantona u procesu evropskih integracija, kao i pregled sistema strateškog planiranja na nivou Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Zeničko-dobojskog kantona.

Takođe, ovom prilikom su predstavljeni i sistem planiranja i izazovi sa kojima se susreće Republika Hrvatska, te primjer uspješnog integrisanja strateškog planiranja i implementacije projekata finansiranih iz EU fondova u Općini Erdut (RH), koja je jedna od općina koja je u RH povukla najviše novca EU fondova. Tokom trodnevnog rada razmatrane su mogućnosti za formiranje zajednice praktičara, kao platforme za razmjenu ideja, iskustava i alata među stručnjacima za planiranje u svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine, te je zajednica praktičara prepoznata kao odlično sredstvo za razmjenu znanja i informacija, i jačanje saradnje između kantona, ali i sa drugim nivoima vlasti u BiH.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više