18.01.2016.

Prva javna rasprava o Nacrtu zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem

U skladu sa zaključcima oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, danas je u Sarajevu, u zgradi Parlamenta, održana prva  javna rasprava o Nacrtu zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine, u organizaciji Federalnog ministarstva pravde kao obrađivača zakona, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Projekta lokalnog integrisanog razvoja UNDP-a i Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini USAID-a. Planirano je da se javne rasprave održe i u Livnu, Mostaru, Tuzli i Bihaću.

Na javnoj raspravi, predstavnik Federalnog zavoda za programiranje razvoja je izložio sam proces izrade procjene uticaja propisa i donošenja javne politike koji je prethodio izradi navedenog zakona, dok je predstavnica Federalnog ministarstva pravde  predstavila  tekst zakonskih rješenja. Nakon toga je uslijedila diskusija, a konkretni prijedlozi za unapređenje samog teksta zakona će biti razmotreni na kraju procesa javnih rasprava.

 

FBiH u brojevima

Pokazatelj

2017

2016

2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa

 20,0

25,6 

29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna

 43,3

45,3 

46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM

 20.540

19.540 

18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u %

 1,7

-1,1 

-0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje

 

 

 
Prosječna neto plaća u FBiH

 860

839 

830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH

 -1.865

-1.450 

-2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više