18.06.2015.

Obuka o važnosti EU instrumenata Sektorske Budžetske Podrške

Direkcija za evropske integracije, u svojstvu Ureda državnog koordinatora za Instrument pretpristupne pomoći (IPA), u saradnji sa Regionalnom školom za javnu Administraciju iz Danilovgrada (ReSpa), od 15.do 18. juna organizovala je obuku na temu finansijskog instrumenta Sektorska Budžetska Podrška (Sector Budget Support), na kojoj su učestvovali i predstavnici Federalnog zavoda za programiranje razvoja.

Cilj obuke je bio da se unaprijede znanja državnih službenika u BiH o važnosti EU instrumenta Sektorske Budžetske Podrške (SBP), te da učesnici razumiju zahtjeve za pripremu programa i ključne operativne pojedinosti u vezi upravljanja programima.

Podrška budžetu je jedan od načina finansijske pomoći jednoj državi. Za razliku od IPA programa, način planiranja u budžetu i mehanizam raspodjele sredstava su u potpunosti prepušteni državnom sistemu upravljanja. Imajući ovo u vidu, svaka država treba da procijeni da li je SBP pravo rješenje, jer loše planiranje i izvršenje budžeta može imati negativne posljedice za ekonomiju, rečeno je na ovom skupu.

Predavači su bili prof.dr. Gnel Sedrakyan i Yiannis Hadziyiannakis.

FBiH u brojevima

Pokazatelj

2017

2016

2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa

 20,0

25,6 

29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna

 43,3

45,3 

46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM

 20.540

19.540 

18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u %

 1,7

-1,1 

-0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje

 

 

 
Prosječna neto plaća u FBiH

 860

839 

830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH

 -1.865

-1.450 

-2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više