29.01.2015.

Obuka “Primjena Uredbe o planiranju i izvještavanju o radu Vlade FBiH, federalnih ministarstava i institucija“

U organizaciji Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) u Sarajevu je 27. i 28. januara održana dvodnevna obuka na temu:  "Primjena Uredbe o planiranju i izvještavanju o radu Vlade Federacije BiH, federalnih ministarstava i institucija".

Obuku su odslušala 54 državna službenika organa uprave u Federaciji BiH koji rade na poslovima pripreme i koordiniranja procesa izrade godišnjih i višegodišnjih planova rada i izvještaja o radu, među kojima su i predstavnici Federalnog zavoda za programiranje razvoja.

Inače, primarnu ciljnu grupu za obuku činili su rukovodeći državni službenici, a sekundarnu šefovi unutrašnjih organizacionih jedinica i ostali državni službenici koji nisu bili pozvani da učestvuju na ovoj obuci organiziranoj prethodne godine u okviru projekta Europske komisije „Razvoj centralnih organa vlada/Vijeća ministara u BiH".

Svrha održavanja obuke je unapređenje znanja i vještina državnih službenika u izradi planova rada i izvještaja o radu Vlade Federacije BiH, federalnih ministarstava i institucija.

FBiH u brojevima

Pokazatelj

2017

2016

2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa

 20,0

25,6 

29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna

 43,3

45,3 

46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM

 20.540

19.540 

18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u %

 1,7

-1,1 

-0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje

 

 

 
Prosječna neto plaća u FBiH

 860

839 

830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH

 -1.865

-1.450 

-2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više