25.11.2015.

Izvještaj o radionici o implementaciji Akta o malom biznisu (Small Business Act - SBA for Europe) i budućem načinu rada i prikupljanja podataka

U Mostaru je, u organizaciji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta zajedno sa Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju – GIZ, 23. i 24. novembra, organizirana radionica, na kojoj se prezentovao značaj i dosadašnji rezultati implementacije Akta o malom biznisu (Small Business Act - SBA for Europe)  i budući način rada i prikupljanja podataka. Učestvovali su predstavnici Zavod za Statistiku FBiH, predstavnici kantona Federacije BiH i razvojnih agencija FBiH. Na radionici je učestvovao i predstavnik Federalnog zavoda za programiranje razvoja.

Prvog dana prisutne je pozdravio ministar Amir Zukić. O važnosti rada ove radionice i budućim aktivnostima govorila je ekpertica Ane Sindik ispred GIZ organizcije, inače specijalista iz R Hrvatske za Small Business Act - SBA for Europe. Aktivnosti prvog dana, uglavnom su bile fokusirane na očekivanja budućih aktvnosti radne grupe, o čemu je najviše govorila Ane Sindek. 

Drugi dan rad je bio podjeljen u više grupa i izlaganje ekspertice Ane Sindek je, uglavnom, bilo usmjereno na OECD-ovu metodologiju prikupljanja podataka o malim i srednjim preduzećima.

Cilj radionice je bio da se predstavi  deset osnovnih dimenzija SBA, a odnose se na poduzetničko učenje i žensko poduzetništvo, stečaj i druge prilika za mala i srednja poduzeća, na institucionalni i regulatorni okvir za izradu politika malih i srednjih poduzeća, na pitanja kakva je operativna sredina za mala i srednja poduzeća, usluge podrške za mala i srednja poduzeća i start-up, javne nabave, zatim na pristup financijama za mala i srednja poduzeća, norme i tehnički propisi, poduzetničke vještine, inovacijsku politiku za mala i srednja poduzeća, te na pitanja malih i srednjih poduzeća u zelenom gospodarstvu, kao i  internacionalizaciji malih i srednjih poduzeća.

Deset dimenzija SBA standardno se analiziraju kroz više od 100 indikatora poduzetničkih politika, od kojih su neke od dimenzija i indikatora podijeljeni na poddimenzije i podindikatore. Kao rezutat izvještaja koji treba biti sveobuhvatan i prema već unaprijed zadanoj metodologji OECD-a  procjenjuje se nivo poduzetničke klime i poduzetničkih politika koje određena država ima i trenutno provodi. Postoji pet nivoa koji reflektiraju stanje, a koji su posljedica dobivenog izvještaja i popunjenog upitnika, njih za svaku pojedinu državu definira evaluacijski odbor na nivou EU, a prema prikupljenim podacima i popunjenim upitnicima sa terena.

Ekspertica Sindek je navela važnost rada radne grupe u Federaciji BiH, obzirom da će podaci prikupljeni od radne grupe iz RS-a i Federacije BiH, biti dio izvještaja za BiH koji se radi i priprema za dokument Doing bussines – World bank. Posebno je istaknuto kako bi se budući rad radnih grupa trebao usmjeriti na aktivnosti koje su provedene u Makedoniji kad je u pitanju primjena metodologije OECD na procjenu poduzetničke klime i poduzetničkih politika.

FBiH u brojevima

Pokazatelj

2017

2016

2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa

 20,0

25,6 

29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna

 43,3

45,3 

46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM

 20.540

19.540 

18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u %

 1,7

-1,1 

-0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje

 

 

 
Prosječna neto plaća u FBiH

 860

839 

830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH

 -1.865

-1.450 

-2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više