05.10.2015.

Konferencija „SEE 2007-2013 u susret Dunavskom transnacionalnom programu 2014-2020“

 U ponedjeljak 5. oktobra,  u Hotelu Radon Plaza u Sarajevu, Direkcija za evropske integracije, organizirala je „visibility“ konferenciju pod nazivom „SEE  2007-2013 u susret Dunavskom transnacionalnom programu 2014 - 2020“. na kojoj su razvojne agencije iz cjele BiH i predstvanici nadleznih ministarstava Bosne i Hercegovine. U radu konferencije je učestvovao i predstavnik Federalnog zavoda za programiranje razvija.    

 

 

Cilj konferencije je bio da se učesnici upoznaju sa rezultatima koje je ovaj transnacionalni program ostvario na području BiH. Prezentacija rezultata projekata SEE programa sa BiH partnerima uključila je predstavljanje projekata SERDA BiH, LINK Mostar i njihovih projektnih partnera iz BiH i regiona.

 

U drugom dijelu  predstavljen je novi Dunavski program 2014-2020, čije je svečano otvaranje, uz najavu prvog poziva za podnošenje projekata, održano 23. septembra u Budimpešti, u Mađarskoj.

 


Novi Dunavski program ima četiri cilja: Inovativna i socijlna Dunavska regija, Ekološki osvještena Dunavska regija, Energetski odgovorna regija, odgovrna Vladavina dunavske regije. U sklopu ova četiri cilja Dunavske strategije mogu se raditi programi za apliciranje na sredstva. Prvi poziv za ova sredstva zatvoren je 03.11.2015. godine    

 


Pored promocije dosadašnjih rezultata SEE programa u BiH, konferencija je bila prilika za sve potencijalne aplikante iz BiH da se blagovremeno upoznaju sa važnim informacijama potrebnim za uključenje BiH partnera u projekte iz novog Dunavskog programa.

 

 

 

 


FBiH u brojevima

Pokazatelj

2017

2016

2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa

 20,0

25,6 

29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna

 43,3

45,3 

46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM

 20.540

19.540 

18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u %

 1,7

-1,1 

-0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje

 

 

 
Prosječna neto plaća u FBiH

 860

839 

830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH

 -1.865

-1.450 

-2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više