02.12.2015.

Učešće na Finalnoj konferenciji projekta TISAR

 U organizaciji Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo i Sarajevske regionalne razvojne agencije – SERDA, u Sarajevu je 2. decembra organizovana finalna konferencija projekta TISAR (Traveller Information System for the Adriatic Region).  

 

U radu Konferencije učestvovali su predstavnici Kantona Sarajevo, međunarodnih partnera projekta, predstavnici Federalnog zavoda za programiranje razvoja, te predstavnici vladinih i nevladinih institucija kantona Sarajevo i Federacije BiH.

Cilj Konferencije je bio da se učesnici upoznaju sa TISAR projektom i postignutim rezultatima i značajem informacionih sistema u organizaciji javnog prevoza u gradovima. Prezentiran je lokalni planer kantona Sarajevo, kao integralni dio centralnog TISAR web planera, te mogućnosti finansiranja sličnih projekata putem EU programa, koji su dostupni BiH.

 

 

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više