02.12.2015.

Učešće na Finalnoj konferenciji projekta TISAR

 U organizaciji Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo i Sarajevske regionalne razvojne agencije – SERDA, u Sarajevu je 2. decembra organizovana finalna konferencija projekta TISAR (Traveller Information System for the Adriatic Region).  

 

U radu Konferencije učestvovali su predstavnici Kantona Sarajevo, međunarodnih partnera projekta, predstavnici Federalnog zavoda za programiranje razvoja, te predstavnici vladinih i nevladinih institucija kantona Sarajevo i Federacije BiH.

Cilj Konferencije je bio da se učesnici upoznaju sa TISAR projektom i postignutim rezultatima i značajem informacionih sistema u organizaciji javnog prevoza u gradovima. Prezentiran je lokalni planer kantona Sarajevo, kao integralni dio centralnog TISAR web planera, te mogućnosti finansiranja sličnih projekata putem EU programa, koji su dostupni BiH.

 

 

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna 46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM 18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u % -0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje  
Prosječna neto plaća u FBiH 830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH -2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više