02.03.2012.

Poreska reforma u funkciji investicija i zapošljavanja

Riječ je o dokumentu kojim bi se pokrenula sveobuhvatna poreska reforma u Bosni i Hercegovini, s ciljem značajnijeg smanjenja direktnog oporezivanja rada, povećanjem oporezivanja potrošnje i drugih vidova poreza koji ne opterećuju privredu.

Krajem februara i početkom marta 2012. godine, Federalni zavod za programiranje razvoja, u saradnji sa kantonalnim privrednim komorama u Federaciji Bosne i Hercegovine, organizovao je prezentacije dokumenta „Poreska reforma u funkciji investicija i zapošljavanja“. Prezentacije su održane u kantonalnim privrednim komorama u Sarajevu, Zenici, Tuzli i Bihaću, a planirano je da se organizuju i u drugim kantonalnim privrednim komorama. U razgovorima o ovom dokumentu učestvovali su brojni privrednici, javni i naučni radnici visokoškolskih organizacija i institucija. U najkraćem, najveći broj učesnika u raspravi je dao punu podršku poreskoj reformi koju zagovaramo.

Riječ je o dokumentu kojim bi se pokrenula sveobuhvatna poreska reforma u Bosni i Hercegovini, s ciljem značajnijeg smanjenja direktnog oporezivanja rada, povećanjem oporezivanja potrošnje i drugih vidova poreza koji ne opterećuju privredu.

O kakvoj se reformi radi najbolje ilustruje podatak da bi njezin osnovni rezultat trebalo da bude značajno rasterećenje privrede sa sadašnjih blizu 74 % oporezivanja neto plata na 36 %. U dugoročnom periodu privredi se smanjuju troškovi isplata plata, povećava se akumulacija privrednih subjekata, stvaraju se pretpostavke za nove investucije i zapošljavanje, te se na taj način stvaraju  uslovi za rast preduzeća, ukupan rast privrede i bruto domaćeg proizvoda (BDP-a). Prema našim procjenama, sa izuzetno stimulativnim stopama oporezivanja plata kakve predlažemo (44% i 36%) došlo bi do značajnijeg rasta zaposlenosti. Mišljenja smo da bi se implementacijom  dokumenta  poreske reforme, broj zaposlenih u privredi FBiH udvostručio u  narednih deset godina, uz uslov rješenja političke krize u Bosni i Hercegovini, stabilniju političku situaciju u regionu, te rješenje dužničke krize u eurozoni i globalne finansijske krize.

Dokument se  bavi i pitanjem ublažavanja posljedica poreske reforme po najsiromašnije kategorije stanovništva. Predviđene su mogućnosti izrade socijalnih programa i formiranje Fonda za siromašne, za šta nije problem da se ukalkulišu sredstva poreskom reformom.

Dokument „Poreska reforma u funkciji investicija i zapošljavanja“ prvi je i jedini dokument ove vrste u Bosni i Hercegovini od Drugog svjetskog rata do danas koji se na ozbiljan i sveobuhvatan  način bavi pitanjima rasterećenja privrede.

Izdvajamo samo neke od akcenata iz rasrave:

  • Što prije s primjenom ovog doklumenta, to bolje za ukupan društveni razvoj;
  • Treba nastojati što prije implementirati predložena rješenja;
  • S ovim dokumentom se otvaraju novi, plodotvorniji putevi razvoja BiH;
  • Dobra strana dokumenta je da stimuliše izvoz i uspostavlja ravnotežu poslovanja s inostranstvom;
  • Ona politička struktura koja ovaj dokumenat prihvati i implementira kao svoj, sebi osigurava stabilnu i dugoročnu vladavinu;
  • Za dobru ideju, kao što je ova, treba obezbjediti i povoljno političko tlo;
  • Ako ovaj dokument bude prihvaćen i na vrijeme implementiran, onda ova zemlja ima šansu;

FBiH u brojevima

Pokazatelj

2017

2016

2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa

 20,0

25,6 

29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna

 43,3

45,3 

46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM

 20.540

19.540 

18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u %

 1,7

-1,1 

-0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje

 

 

 
Prosječna neto plaća u FBiH

 860

839 

830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH

 -1.865

-1.450 

-2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više