07.12.2015.

Radionica sa predstavnicima Vlade SBK

Danas je u Travniku započela dvodnevna radionica sa predstavnicima vlade SBK na čelu sa gosp. Muhamedom Softićem, savjetnikom premijera SBK. Dvodnevna radionica je organizovana kako bi se predstavnici Vlade SBK upoznali sa načinima planiranja i izvještavanja na nivou Federacije Bosne i Hercegovine  kao i sa primjerima dobre prakse,  sa ciljem da se na nivou kantona u budućnosti donese podzakonski akt kojim bi se planiranje i izvještavanje o radu Vlade SBK uredilo i  harmoniziralao u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na radionici su prisustvovali predstavnici UNDP i Federalnog zavoda za programiranje razvoja.

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna 46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM 18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u % -0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje  
Prosječna neto plaća u FBiH 830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH -2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više