07.12.2015.

Radionica sa predstavnicima Vlade SBK

Danas je u Travniku započela dvodnevna radionica sa predstavnicima vlade SBK na čelu sa gosp. Muhamedom Softićem, savjetnikom premijera SBK. Dvodnevna radionica je organizovana kako bi se predstavnici Vlade SBK upoznali sa načinima planiranja i izvještavanja na nivou Federacije Bosne i Hercegovine  kao i sa primjerima dobre prakse,  sa ciljem da se na nivou kantona u budućnosti donese podzakonski akt kojim bi se planiranje i izvještavanje o radu Vlade SBK uredilo i  harmoniziralao u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na radionici su prisustvovali predstavnici UNDP i Federalnog zavoda za programiranje razvoja.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više