25.04.2012.

Radionice u sklopu projekta ISR/SSU BiH

U radu seminara učestvovali su predstavnici jedinice za implementaciju – članovi Tima za  monitoring i evaluaciju Kantona, kao i jedan broj predstavnika nadležnh  ministarstava ovog kantona.

Realizujući Projekat „Implementacija Strategija razvoja i Strategija socijalnog uključivanja“ (SR/SSU), Federalni zavod za programiranje razvoja je 25.aprila 2012. godine organizovao seminar za predstavnike jedinice za implementaciju ovih strategija i radnih grupa za izradu Akcionog plana Tuzlanskog kantona Federacije Bosne i Hercegovine. U radu seminara učestvovali su predstavnici jedinice za implementaciju – članovi Tima za  monitoring i evaluaciju Kantona, kao i jedan broj predstavnika nadležnh  ministarstava ovog kantona.

Učesnike seminara su o otvorenim metodama koordinacije, odnosno decentralizovanim načinima upravljanja određenim politikama, upoznala je Zdenka Marija Kovač, međunarodni stručnjak za proces strateškog planiranja, a o dosadašnjem prosecu razvojnog planiranja u BiH – Jasmina Andić, sručnjak za koordinaciju procesa razvojnog planiranja.  Azra Karamehmedović, stručnjak za monitoring i evaluaciju i Zdenka Marija Kovač su članove Tima za implementaciju upoznale sa koracima za izradu Akcionog plana za implementaciju Strategije razvoja i Strategije socijalnog uključivanja, kao i metodologijom izrade situacione anlalize.

Dan kasnije, 26. aprila, isti predstavnici Fedetralnog zavoda za programiranje razvoja, na seminaru u Goraždu su, o izradi Akcionog plana upoznali članove timova za implementaciju Strategije razvoja i Strategije socijalnog uključivanja Bosansko-podrinjskog kantona.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više