25.04.2012.

Radionice u sklopu projekta ISR/SSU BiH

U radu seminara učestvovali su predstavnici jedinice za implementaciju – članovi Tima za  monitoring i evaluaciju Kantona, kao i jedan broj predstavnika nadležnh  ministarstava ovog kantona.

Realizujući Projekat „Implementacija Strategija razvoja i Strategija socijalnog uključivanja“ (SR/SSU), Federalni zavod za programiranje razvoja je 25.aprila 2012. godine organizovao seminar za predstavnike jedinice za implementaciju ovih strategija i radnih grupa za izradu Akcionog plana Tuzlanskog kantona Federacije Bosne i Hercegovine. U radu seminara učestvovali su predstavnici jedinice za implementaciju – članovi Tima za  monitoring i evaluaciju Kantona, kao i jedan broj predstavnika nadležnh  ministarstava ovog kantona.

Učesnike seminara su o otvorenim metodama koordinacije, odnosno decentralizovanim načinima upravljanja određenim politikama, upoznala je Zdenka Marija Kovač, međunarodni stručnjak za proces strateškog planiranja, a o dosadašnjem prosecu razvojnog planiranja u BiH – Jasmina Andić, sručnjak za koordinaciju procesa razvojnog planiranja.  Azra Karamehmedović, stručnjak za monitoring i evaluaciju i Zdenka Marija Kovač su članove Tima za implementaciju upoznale sa koracima za izradu Akcionog plana za implementaciju Strategije razvoja i Strategije socijalnog uključivanja, kao i metodologijom izrade situacione anlalize.

Dan kasnije, 26. aprila, isti predstavnici Fedetralnog zavoda za programiranje razvoja, na seminaru u Goraždu su, o izradi Akcionog plana upoznali članove timova za implementaciju Strategije razvoja i Strategije socijalnog uključivanja Bosansko-podrinjskog kantona.

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna 46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM 18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u % -0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje  
Prosječna neto plaća u FBiH 830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH -2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više