24.05.2011.

Završna ceremonija SPPD

UNDP-ov projekat „Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj javnih politika - SPPD“ je uručio državnim službenikama iz 13 državnih i entiteskih ministarstava certifikate za završenu obuku.

Projekat, čije sprovođenje je počelo u januaru 2009. godine, realizovan je s ciljem da omogući državnim službenicima da nauče kako izraditi strateške planova povezane sa budžetom i dokumente javnih politika zasnovanih na činjenicama. SPPD je ostvario saradnju sa ministarstvima iz sljedećih sektora: rad i zapošljavanje, energetika, transport, poljoprivreda, malo i srednje poduzetništvo i socijalna zaštita.

Zajednički rad projekta i partnerskih ministarstava tokom 91 radionice i preko 1000 mentorskih sesija, je rezultirao izradom 16 dokumenata javnih politika, 44 strateška plana sa planovima aktivnosti (od kojih 11 na nivou ministarstva), 48 budžetskih zahtjeva usaglašenih sa strateškim planovima i 7 internih uredbi koje institucionalizuju strateško planiranje i razvoj javnih politika. Projekat je realizovan putem finansijske podrške Evropske unije, vlada Kraljevine Nizozemske i Kraljevine Norveške, te Razvojnog programa Ujedinjenih nacija.

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna 46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM 18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u % -0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje  
Prosječna neto plaća u FBiH 830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH -2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više