24.05.2011.

Završna ceremonija SPPD

UNDP-ov projekat „Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj javnih politika - SPPD“ je uručio državnim službenikama iz 13 državnih i entiteskih ministarstava certifikate za završenu obuku.

Projekat, čije sprovođenje je počelo u januaru 2009. godine, realizovan je s ciljem da omogući državnim službenicima da nauče kako izraditi strateške planova povezane sa budžetom i dokumente javnih politika zasnovanih na činjenicama. SPPD je ostvario saradnju sa ministarstvima iz sljedećih sektora: rad i zapošljavanje, energetika, transport, poljoprivreda, malo i srednje poduzetništvo i socijalna zaštita.

Zajednički rad projekta i partnerskih ministarstava tokom 91 radionice i preko 1000 mentorskih sesija, je rezultirao izradom 16 dokumenata javnih politika, 44 strateška plana sa planovima aktivnosti (od kojih 11 na nivou ministarstva), 48 budžetskih zahtjeva usaglašenih sa strateškim planovima i 7 internih uredbi koje institucionalizuju strateško planiranje i razvoj javnih politika. Projekat je realizovan putem finansijske podrške Evropske unije, vlada Kraljevine Nizozemske i Kraljevine Norveške, te Razvojnog programa Ujedinjenih nacija.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više