28.06.2012.

Održana obuka korištenja DevInfo softvera

U sklopu promocije korištenja DevInfo softvera  vladinim institucijama i ostalim korisnicima u BiH, u prostorijama Federalnog zavoda za programiranje razvoja od 19. do 21. juna 2012. godine održan je korisnički i od 25. do 28. juna, administracijski trening za uposlenike ovoga zavoda sa ciljem primjene ovog softvera u skupljanju, čuvanju,  analizi i prezentaciji statističkih indikatora.

DevInfo softver  je nastao od  ChildInfo softvera koji je pokrenut od strane Unicef-a 90-tih godina, koji je bio  usmjeren na razvoj sistema upravljanja bazama podataka kako bi se mogao pratiti razvojni položaj žena i djece u svijetu. Zbog svoje prilagodljivosti, sistem se uskoro počeo koristiti za praćenje drugih razvojnih pokazatelja a usvojio ga je veliki broj zemalja. Promjena naziva programa (iz ChildInfo u DevInfo) bila je nužna da bi se izrazio globalni obuhvat softvera koji je važan kao strateški alat za aktivnosti praćenja u nacionalnim i globalnim okvirima.

DevInfo je alat koji je osmišljen da kroz tabele, grafikone mape i izvještaje olakša kreiranje, čuvanje i  razmjenu podataka na državnom i međunarodnom nivou, preko državne uprave, UN agencija i njihovih partnera pri čemu se poštuju međunarodni statistički standardi. On omogučava kreiranje i rukovanje međusektorskim bazama podataka o razvojnim pokazateljima kao i čuvanje i pregled podataka u jednobraznom formatu.

DevInfo baze podataka koje su kreirane pri statističkim institucijama u BiH (BHAS, FZS i RZS)  sadrže podatke iz oblasti demografije, vanjske trgovine, socijalne zaštite i obrazovanja organizirane u vremenskim periodima, geografskim područjima i izvorima podataka. Sadržaj baze podataka se može naći na engleskom, bosanskom, hrvatskom i srpskom (ćirilici) jeziku.

Organizator treninga u Federalnom zavodu za programiranje razvoja je UNRCO (Ured rezidentnog koordinatora Ujedinjenih nacija u BiH),  u saradnji sa Federalnim zavodom za statistiku , a trener je Erduan Avdić, konsultant za DevInfo u FBiH.

Za sve učesnike treninga obezbjeđeni su  instalacioni CD-ovi, te korisnički i administratorski vodiči neophodni za rad.

 Gdin. Avdić je na ovoj prezentaciji, između ostalog, pokazao kako se vrši:

  • Izrada  izvještaja korisničkog paketa,
  • Unos, kreiranje i rad baze podataka

Federalni zavod za programiranje razvoja je opredijeljen da  učestvuje u kreiranju DevInfo baza podataka koja se odnosi na praćenje indikatora društvenog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine, obezbjeđujući podatke koji se prate i prikupljaju kroz implementaciju Strategije razvoja i Strategije socijalnog uključivanja BiH, ali i koristeći podatke iz statističkih i drugih  institucija Federacije Bosne i Hercegovine.

Nakon uspostavljanja sistema odnosno jedinstvene baze podataka i provođenja potrebne obuke za korištenje i administraciju, osoblje FZZPR-a će biti u mogućnosti koristiti napredne funkcije za pristup i prezentovanje podataka kao i za  ažuriranje do sada prikupljanih indikatora. Takođe, implementacija DevInfo baze podatka će poboljšati informisanost Vlade o trendovima i razlikama ključnih ekonomskih socijalnih indikatora, te doprinijeti u uspostavljanju univerzalnih standarda za čuvanje podataka, pristup podacima, kao i diseminaciji indikatora o društvenom i ekonomskom razvoju te  donosiocima odluka olakšati izradu politka.

FBiH u brojevima

Pokazatelj

2017

2016

2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa

 20,0

25,6 

29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna

 43,3

45,3 

46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM

 20.540

19.540 

18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u %

 1,7

-1,1 

-0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje

 

 

 
Prosječna neto plaća u FBiH

 860

839 

830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH

 -1.865

-1.450 

-2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više