04.07.2012.

„Upravljanje učinkom i procjenama“

U Sarajevu je 2. i 3. jula ,uz pomoć Austrijske razvojne agencije (ADA) , za sve uposlenike Federalnog zavoda za programiranje  razvoja održana radionica „Upravljanje učinkom i procjenama“, a predavanja i praktične vježbe na radionici održao je stručnjak, psiholog Damir Sertić sa Poslovnog učilišta „ SUPERA“ iz Zagreba.

U Sarajevu je 2. i 3. jula za sve uposlenike Federalnog zavoda za programiranje  razvoja održana radionica „Upravljanje učinkom i procjenama“, koja  je podijeljena na dvije cjeline.

Prvi dio se odnosio na pregled mendžerskih tehnika i ponašanja unutar organizacije,  sa ciljem  da se, otkrivanjem novih, malih tajni verbalne i neverbalne komunikacije, usvajanjem suvremenih znanja, vještina i tehnika, bitno, unaprijede odnosi među uposlenicima, razviju i unaprijede menadžerske i druge radne sposobnosti među uposlenicima kako bi se kvalitetnije, stručnije i efikasnije i obavljali radni zadaci i obaveze.

Drugi dio radionice se odnosio na  analizu novog sistema ocjenjivanja državnih službenika koji se primjenjuje od 1.1.2012. godine u institucijama FBiH.  Na kojem  smo, između ostalog,  naučili da je potrebno:

  • osigurati da svi zaposlenici znaju što se od njih očekuje
  • osigurati da se radni učinak transparentno ocjenjuje
  • osigurati da svaki zaposlenik dobije povratne informacije o svom radnom učinku.

Cijela radionica je protekla i vođena je kroz cijeli niz praktičnih primjera i zadataka koje su učesnici radionice rješavali i time dali svoj doprinos izradi novog  Pravilnika u Zavodu  o ocjenjivanju državnih slubenika, a koji bi trebao da preciznije definiše pojedine elemente ocjenjivanja koje treba da se provodi u insitucijama FBiH.

Realizator projekta educiranja kadrova, kojeg finansira Austrijska razvojna agencija (ADA), bilo je Poslovno učilište iz Zagreba - SUPERA, a predavanja i praktične vježbe na radionici održao je stručnjak, psiholog Damir Sertić.

Program je obuhvatio pitanja stručnih i menadžerskih kompetencija, kompetencija za upravljanje ljudima, zatim pitanja stručnog usavršavanja rukovodnog osoblja za upravljanje ljudskim potencijalima, sve s ciljem sticanja poslovne sigurnosti i razvijanja dobrih, kvalitetnijih odnosa, kako  unutar kolektiva, odnosno Zavoda, tako i odnosa s javnošću.

Učesnici radionice su uvjereni da bi znanja i vještine koje su stekli trebalo da  znatno doprinese kvalitetnijem i efikasnijem vođenju i upravljanju ljudima, timskom radu u Zavodu, unapređenju komunikacijskih vještina, upravljanju vremenom i stresom, upravljanju konfliktima, lakšoj telefonskoj i drugoj komunikacijii s drugima i stabilnijoj poslovnoj sigurnosti svih uposlenika.

FBiH u brojevima

Pokazatelj

2017

2016

2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa

 20,0

25,6 

29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna

 43,3

45,3 

46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM

 20.540

19.540 

18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u %

 1,7

-1,1 

-0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje

 

 

 
Prosječna neto plaća u FBiH

 860

839 

830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH

 -1.865

-1.450 

-2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više