18.09.2012.

Aplikacije za EU grant fondove

Za uposlenike Federalnog zavoda za programiranje razvoja sredinom septembra je organizovana prezentacija aplikacije za EU grant fondove, koja se izvodi u sastavu Projekta razvoja ljudskih resursa (Human Resourse Developmen HRD), kojeg finansira Evropska unija.

Prezentacija je organizavana u prostorijama Zavoda, a izvela ju je Marijana Galić, stručni savjetnik ove institucije.

Inače, cilj projekta HRD je da ojača kadrove i poveća efikasnost tržišta rada kroz institucionalni i strateški razvoj koncepta cjeloživotnog učenja, na osnovu relevantnih statističkih podataka, kako bi doprinio opštem razvoju društva i promociji ekonomske i društvene kohezije.

Uposlenici su upoznati sa procesom pripremanja aplikacije za grantove u skladu sa metodologijom Praktičnog vodiča za vanjski ugovorene aktivnosti Evropske komisije PRAG (Practical Guide to Contract Procedures for Europen Commission External Actions PRAG), odnosno s tim kako treba upravljati projektima, planirati projekte i pripremati aplikacije za grant i to u skladu sa zahtjevima grant fondova Evropske unije.

Prezentirani su osnovni principi pripremanja projekata, spremnosti organizacije i kriterija za odabir, partnerstva za projektne aplikacije, upravljanja projektnim ciklusom, tenederske dokumentacije i aplikacije dokumenta za EU tendere (u okviru IPA fondova), te određivanje projektnih ciljeva, rezultata i definisanje aktivnosti u projektu, kao i priprema plana aktivnosti, metodologije, održivosti projekta i procjene projektnih rizika, priprema budžeta, matrice logičkog okvira, informacije o organizaciji - aplikantu i evaluaciji projekta.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više