18.09.2012.

Aplikacije za EU grant fondove

Za uposlenike Federalnog zavoda za programiranje razvoja sredinom septembra je organizovana prezentacija aplikacije za EU grant fondove, koja se izvodi u sastavu Projekta razvoja ljudskih resursa (Human Resourse Developmen HRD), kojeg finansira Evropska unija.

Prezentacija je organizavana u prostorijama Zavoda, a izvela ju je Marijana Galić, stručni savjetnik ove institucije.

Inače, cilj projekta HRD je da ojača kadrove i poveća efikasnost tržišta rada kroz institucionalni i strateški razvoj koncepta cjeloživotnog učenja, na osnovu relevantnih statističkih podataka, kako bi doprinio opštem razvoju društva i promociji ekonomske i društvene kohezije.

Uposlenici su upoznati sa procesom pripremanja aplikacije za grantove u skladu sa metodologijom Praktičnog vodiča za vanjski ugovorene aktivnosti Evropske komisije PRAG (Practical Guide to Contract Procedures for Europen Commission External Actions PRAG), odnosno s tim kako treba upravljati projektima, planirati projekte i pripremati aplikacije za grant i to u skladu sa zahtjevima grant fondova Evropske unije.

Prezentirani su osnovni principi pripremanja projekata, spremnosti organizacije i kriterija za odabir, partnerstva za projektne aplikacije, upravljanja projektnim ciklusom, tenederske dokumentacije i aplikacije dokumenta za EU tendere (u okviru IPA fondova), te određivanje projektnih ciljeva, rezultata i definisanje aktivnosti u projektu, kao i priprema plana aktivnosti, metodologije, održivosti projekta i procjene projektnih rizika, priprema budžeta, matrice logičkog okvira, informacije o organizaciji - aplikantu i evaluaciji projekta.

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna 46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM 18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u % -0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje  
Prosječna neto plaća u FBiH 830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH -2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više