08.01.2014.

Konsultacije u procesu izrade javne politike

U skladu sa Uredbom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o načinu pripreme, procjeni uticaja i odabiru politika u postupku izrade akata, koje predlažu i donose Vlada Federacije BiH i federalna ministarstva, Federalni zavod za programiranje razvoja (FZZPR) je, početkom oktobra 2013. godine, pristupio izradi teza o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH.

Osnovni cilj izrade ovoga dokumenta je da se poboljša i unaprijedi razvojno planiranje i upravljenje razvojem u svim oblastima, te da se to planiranje i upravljanje uskladi sa evropskim normama, principima i praksom. S tim u vezi, američka organizacija USAID je u protekla tri mjeseca organizovala  treninge za razvoj javnih politika, u kojem su učestvovali uposlenici Federalnog zavoda za programiranje razvoja. Jedan u nizu takvih treninga, pod radnim naslovom „Konsultacije u procesu izrade javne politike“, održan je 7. i 8. januara 2014. godine u Sarajevu. Učesnici treninga su razgovarali o osnovnim koracima u procesu konsultacija u izradi javne politike, koji podrazumijevaju identifikaciju aktera (početnu i dublju analizu aktera), te izradu plana konsultacija i uobičajenih metoda konsultacija u praksi.  Cilj je da se, uz isticanje primjera dobre prakse  zemalja Evropske unije i pojedinih zemalja članica Unije, steknu određena znanja i vještine u pogledu konsultacija u razvoju javnih politika, zatim da se učesnici treninga upoznaju sa pravnim okvirom koji se odnosi na proces konsultacija u Federaciji, te metodama izrade plana konsultacija u razvoju javne politike Federacije.

Nakon što se provedu konsulktacije, FZZPR će izvršiti analizu zaprimljenih stavova, sugestija, mišljenja i prijedloga i izraditi izvještaj o provedenim konsultacijama, te  s njima upoznati zainteresovane aktere.

Ovim, kao i ranijim  treninzima i praktičnoj obuci uposlenika Federalnog zavoda za programiranje razvoja rukovodio je Selim Kulić, konsultant za razvoj javnih politika na projektu USAID – SGIP (Jačanje institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini).

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više