26.09.2012.

„Put ka oporavku – odgovor na krizu“

U Sarajevu je, 24. septembra 2012. godine održana konferencija „Put ka oporavku – odgovor na krizu“. Organizator skupa je bio Centar za politike i upravljanje (CPU), a učesnici brojni resorni djelatnici iz oblasti energetike, saobraćaja, odnosno javne potrošnje i investicija u državi i njenim entitetima – oblastima koje se smatraju da, u vrijeme recesije i globalne krize u svijetu, mogu biti pokretači opšteg društvenog razvoja i izvlačenja zemlje  iz krize.

Učesnike su pozdravili i o adekvatnim programima i projektima globalnog oporavka i odgovorima za kojima, u tom pogledu, traga i međunarodna zajednica i  bosanskohercegovačko društvo, govorili Peter Sorenson, šef Delegacije Evropske unije u BiH, odnosno Nermin Nikšić, premijer Vlade Federacije BiH.

Ne postoje brza rješenja za ekonomski oporavak zemalja, ali Bosna i Hercegovina posebno mora izvršiti pripreme zbog ulaska Hrvatske u EU, jer se lako može desiti da izgubi veliko tržište, a time i ogroman broj radnih mjesta. Zato BiH mora unaprijediti fiskalnu politiku i smanjiti javnu potrošnju, te se, uz ostalo, mora fokusirati na dva sektora: transportna  infrastruktura i energija, rekao je, između ostalog, Peter Sorenson.

Premijer Vlade Federacije BiH, Nermin Nikšić je, između ostalog, kazao da je Vlada FBiH svoju aktivnost usmjerava na provođenje niza strukturalnih reformi u smjeru poboljšanja ekonomske konkurentnosti, restruktuiranja preduzeća i pojedinih strateških industrija, te na intenziviranje investicionih projekata u sektorima infrastrukture i energetike.

U okviru Konferencije organizovana su tri panela: javna potrošnja i investicije u vrijeme krize; javne investicije – energetika, te javne  investicije – transport. Uvodničari za ove teme bili su: Goran Miraščić, član Savjetodavne grupe Fiskalnog vijeća BiH (javna potrošnja); Lejla Drangić, Centar za politike i upravljanje (energetika) i Anes Makul, Centra za politike i upravljanje (transport). O ovim pitanjima učesnike skupa upoznali su i Alabela Abreu, šefica Ureda Svjetske banke u BiH, Milan Cuc, predstavnik MMF-a u BiH, Miroslav Tomić, savjetnik ministra finansija BiH, Elvedin Grabovica, direktor Elektroprivrede BiH, Nikola Krešić, direktor Elektoroprivrede HZHB, Mirza Kušljugić, ekspert iz oblasti energetike, Enver Bijebić, ministar prometa i komunikacija Federacije BiH, Ensad Karić, direktor Javnog preduzeća Autoceste FBiH i Jospi Polić, EBRD BiH.

S obzirom na to da u razvojnoj ekonomskoj i socijalnoj politici Bosne i  Hercegovine javne investicije u oblasti energetike i transporta imaju stratešku ulogu, Konferencija je, segmentarno, raspravljala i usvojila više preporuka, među kojima treba istaći sljedeće:

  • potrebno je nastaviti sa ubrzanim aktivnostima u gradnji cestovne infrastrukture;
  • poboljšati poslovnu klimu, pojednostaviti poresku reformu, te kredibilan konačan plan privatizacije;
  • smanjiti poresko opterećenje na radnu snagu, generalno pojednostaviti poreze i procese za plaćanje poreza;
  • PDV treba zadržati na relativno niskoj stopi, te usmjeriti napore na povećanje efikasnosti naplate;
  • potrebno je razmotriti primanja u javnom sektoru i smanjiti/ograničiti primanja za radna mjesta u skladu sa zemljama regije i ostalim zemljama sa sličnim nivoom dohotka po stanovniku;
  • napraviti pregled organizacijske strukture po radnim mjestima u svim institucijama, s ciljem eliminisanja duplikacija nadležnosti/radnih mjesta unutar institucije, unutar nivoa vlada, s ciljem povećanja efikasnosti i efektnosti rada zaposlenih;
  • daljem zaduživanju treba pristupiti krajnje oprezno, uz zaduživanje isključivo za javne investicije;
  • neophodno je bolje koordinirati  makro-fiskalne politike na nivou BiH.

U radu Konferencije iz Federalnog zavoda za programiranje razvoja učestvovali su Rajko Živković i Alisa Rešidović.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više