12.10.2012.

Druga radionica harmonizacije strateškog planiranja

U organizaciji UNDP tj. Projekta lokalnog integisanog razvoja(ILDP)  i Federalnog zavoda za programiranje razvoja dana 12.oktobra 2012 godine, u Zenici,  održana je druga po redu radionica sa predstavnicima  svih kantona u FBiH sa ciljem usaglašavnja pristupa u strateškom planiranju na nivou kantona.

Ispred kantona  su učestvovali imenovani predstavnici koje su vlade svih kantona delegirale za ovu radnu grupu a koji je bave strateškim planiranjem. Na ovoj radionici predstavljena je situaciona analiza strateškog planiranja na nivou kantona koje je protekli mjesec uradio stručni tima ILDP i Federalnog zavoda za programiranje razvoja, te je predložen opšti metodološki okvir za izrade razvojnih strategija na nivou kantona. Na kraju radionice učesnici su se usuglasili oko opšteg metodološkog okvira, na osnovu kojega će se pristupiti izradi medologije i uputstva za izradu strategija na nižim nivioima vlasti u FBIH.

 

FBiH u brojevima

Pokazatelj

2017

2016

2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa

 20,0

25,6 

29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna

 43,3

45,3 

46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM

 20.540

19.540 

18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u %

 1,7

-1,1 

-0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje

 

 

 
Prosječna neto plaća u FBiH

 860

839 

830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH

 -1.865

-1.450 

-2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više