12.10.2012.

Druga radionica harmonizacije strateškog planiranja

U organizaciji UNDP tj. Projekta lokalnog integisanog razvoja(ILDP)  i Federalnog zavoda za programiranje razvoja dana 12.oktobra 2012 godine, u Zenici,  održana je druga po redu radionica sa predstavnicima  svih kantona u FBiH sa ciljem usaglašavnja pristupa u strateškom planiranju na nivou kantona.

Ispred kantona  su učestvovali imenovani predstavnici koje su vlade svih kantona delegirale za ovu radnu grupu a koji je bave strateškim planiranjem. Na ovoj radionici predstavljena je situaciona analiza strateškog planiranja na nivou kantona koje je protekli mjesec uradio stručni tima ILDP i Federalnog zavoda za programiranje razvoja, te je predložen opšti metodološki okvir za izrade razvojnih strategija na nivou kantona. Na kraju radionice učesnici su se usuglasili oko opšteg metodološkog okvira, na osnovu kojega će se pristupiti izradi medologije i uputstva za izradu strategija na nižim nivioima vlasti u FBIH.

 

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna 46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM 18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u % -0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje  
Prosječna neto plaća u FBiH 830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH -2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više