17.07.2012.

Harmonizacija strateškog planiranja na nivou kantona u FBiH

Prvi sastanak Radne grupe za harmonizaciju strateškog planiranja na nivou kantona u FBiH održao se  17. Jula. 2012 godine, na inicijativu UNDP i Federalnog zavoda za programiranje razvoja, u Sarajevu je održan sastanak  u sklopu produžetka Projekta lokalnog integrisanog razvoja (ILDP).

Cilj ovog procesa je da se usuglas i institucionalizira metodologija za strateško planiranje kantona u FBiH sa postojećom metodologijom za planiranje lokalnog ekonomskog razvoja ali i sa modularnim sistemom strateškog planiranja na nivou države i entiteta/BD.  Na sastanku je formalno uspostavljenja Radna grupa, te analiziran je metodološki okvir , te  usaglašeni i opšti ciljevi, principi  te minimalni elementi koje treba da sadrži nova metodologija.  Ovo treba da posluži kao ulazni elementi za drugi sastanak radne grupe koji bi trebao da se održi oktobru tekuće godine.

Na sastanku je bilo prisutno 29 članova, uglavnom predstavnika svih kantona ali i drugih institucija i međunardnih organizacija.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više