10.10.2012.

Makroekonomska kretanja

U okviru Projekta „Implementacija Strategije razvoja i Strategije socijalnog uključivanja – ISR/SSU BiH“ predstavnici FZZPR i Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo su 10. i 11. oktobra upoznati sa iskustvima praćenja makroekonomskih kretanja slovenačke privrede koje organizuje i vodi specijalizovana organizacija UMAR.

Iskustva u oblasti praćenja makroekonosmih kretanja  (izvoz, uvoz, industrija, građevinarstvo, usluge, poslovna klima, investicije, privatna potrošnja), kao i u oblasti tržišta rada, sarajevsjkim kolegama prenijela je zamjenica direktora UMAR-a Maja Bednaš. Prema njezinim riječima, praćenje trendova makroekonomskih kretanja u Sloveniji vrši Statistički zavgod Slovenije, zatim Centralna banka te države, Agencija za javna istraživanja i usluge (AJPES). Poreska uprava, Ministarstvo finansija, a za praćenje i analize jako su značajni statističkih podaci stranih institucija, kao što su EUROSTAT, OECD, Evroopska centralna banka i druge evropske institucije.

Maja Bednaš je posebnu pažnju skrenula na analizu podataka o makrekonomskim kretanjima po privrednim granama Slovenije, od građevinarstva, saobraćaja, privatnog poduzetništva, te na to kako organizacija UMAR prati i analizira sva ta kretanja i, na kraju, daje precizne preporuke šta i kako dalje raditi u određenim oblastima, odnosno djelatnostima. Takođe je upoznala sarajevske kolege s tim kako slovenački UMAR prati makroekonomska kretanja u finansijskom sektoru, zatim u oblasti cijena, javnih finansija, konkutrentnosti, zapošljavanja, kredita, platnih bilansa, poreza... Kada su u pitanju određene oblasti, recimo, konkurentnost, predstavnici Federalnog zavoda za programiranje razvoja su skrenuli pažnju na to da, prije svega, treba saznati, odnosno doći do podatka kolika je konkurentnost u jednoj državi, pa tek onda pratiti, dakle analizirati njena kretanja, trendove.

FBiH u brojevima

Pokazatelj

2017

2016

2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa

 20,0

25,6 

29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna

 43,3

45,3 

46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM

 20.540

19.540 

18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u %

 1,7

-1,1 

-0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje

 

 

 
Prosječna neto plaća u FBiH

 860

839 

830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH

 -1.865

-1.450 

-2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više