26.09.2013.

Prezentacija Izvještaja o razvoju BiH za 2010.

Direkcija za ekonomsko planiranje Vijeća ministara BiH ojačala je svoju lidersku ulogu na području strateškog planiranja na nivou BiH, a isto to je na nivou Federacije BiH učinio FZZPR – jedinstvena je ocjena učesnika radionice na temu „Analiza procesa izrade Izvještaja o razvoju BiH za 2010. godinu, koja je krajem septembra 2012. godine održana u Sarajevu.

Učestvovali su timovi Direkcije za ekonomsko planiranje  BiH, Federalnog zavoda za programiranje razvoja i predstavnici Brčko Distrikta.

O procesu izrade Izvještaja o razvoju BiH, rezultatima rada timova koji su radili na njemu, učesnike su u uvodnim istupima upoznali Ljerka Marić, direktorica Direkcije za ekonomsko planiranje i Nijaz Avdukić, pomoćnik direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja.

Marina Duka iz Odsjeka DEP-a za koordinaciju pripreme, monitoring implementacije i evaluaciju razvojnih dokumenata je prezentirala Izvještaj o razvoju BiH, a o procesu izrade Izvještaja o razvoju BiH – naučenim lekcijama i uočenim problemima učesnike radionice je upoznala Amina Mulabdić, stručni saradnik Odsjeka DEP-a za analizu socijalne uključenosti.

Proces izvještavanja u entitetima i Brčko Distriktu – teme su o kojima su  timove DEP-a, FZZPR-a i Brčko Distrikta upoznali Marijana Galić, stručni savjetnik Federalnog zavoda za programiranje razvoja za monitoring i evaluaciju, odnosno Sanja Alatović, pomoćnik koordinatora Ureda koordinatora BD BiH u Vijeću ministara.

Prezentaciju analize sadržaja i preporuka za dalju nadogradnju dokumenata o razvoju  i procesa u skladu sa zahtjevima Evropske unije je izvršio Boštajn Vasle, stručnjak za prosec izvještavanja o razvju, a analizu sadržaja i preporuka za dalju nadogradnju dokumenata i procesa u skladu sa zahjtevima u Evropskoj uniji u oblasti socijalne uključenosti za 2010. godinu, kao i preporuke za izradu odgovarajućeg finansijskog okvira, prezentirala je Zdenka Marija Kovač, stručnjak za proces razvojnog planiranja i monitoringa.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više