26.09.2013.

Prezentacija Izvještaja o razvoju BiH za 2010.

Direkcija za ekonomsko planiranje Vijeća ministara BiH ojačala je svoju lidersku ulogu na području strateškog planiranja na nivou BiH, a isto to je na nivou Federacije BiH učinio FZZPR – jedinstvena je ocjena učesnika radionice na temu „Analiza procesa izrade Izvještaja o razvoju BiH za 2010. godinu, koja je krajem septembra 2012. godine održana u Sarajevu.

Učestvovali su timovi Direkcije za ekonomsko planiranje  BiH, Federalnog zavoda za programiranje razvoja i predstavnici Brčko Distrikta.

O procesu izrade Izvještaja o razvoju BiH, rezultatima rada timova koji su radili na njemu, učesnike su u uvodnim istupima upoznali Ljerka Marić, direktorica Direkcije za ekonomsko planiranje i Nijaz Avdukić, pomoćnik direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja.

Marina Duka iz Odsjeka DEP-a za koordinaciju pripreme, monitoring implementacije i evaluaciju razvojnih dokumenata je prezentirala Izvještaj o razvoju BiH, a o procesu izrade Izvještaja o razvoju BiH – naučenim lekcijama i uočenim problemima učesnike radionice je upoznala Amina Mulabdić, stručni saradnik Odsjeka DEP-a za analizu socijalne uključenosti.

Proces izvještavanja u entitetima i Brčko Distriktu – teme su o kojima su  timove DEP-a, FZZPR-a i Brčko Distrikta upoznali Marijana Galić, stručni savjetnik Federalnog zavoda za programiranje razvoja za monitoring i evaluaciju, odnosno Sanja Alatović, pomoćnik koordinatora Ureda koordinatora BD BiH u Vijeću ministara.

Prezentaciju analize sadržaja i preporuka za dalju nadogradnju dokumenata o razvoju  i procesa u skladu sa zahtjevima Evropske unije je izvršio Boštajn Vasle, stručnjak za prosec izvještavanja o razvju, a analizu sadržaja i preporuka za dalju nadogradnju dokumenata i procesa u skladu sa zahjtevima u Evropskoj uniji u oblasti socijalne uključenosti za 2010. godinu, kao i preporuke za izradu odgovarajućeg finansijskog okvira, prezentirala je Zdenka Marija Kovač, stručnjak za proces razvojnog planiranja i monitoringa.

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna 46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM 18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u % -0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje  
Prosječna neto plaća u FBiH 830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH -2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više