30.11.2012.

Uvezivanje akcionih i budžetskih planova

Projekat "Implementacija strategije razvoja Bosne i Hercevine i Strategije socijalnog uključivanja - ISR/SSU BiH, koji se u BiH uspješno realizuje već godinu dana, u fazi je operativnog planiranja, monitoringa i izvještavanja na nivou kantona - ocjenjeno je na radionici o implementaciji ovoga projekta, a koju je 29.(Sarajevo) i 30.(Goražde) novembra ove godine organizovao Federalni zavod za programiranje razvoja (FZZPR), inače nosilac ovog projekta, kojeg finansira Švicarska razvojna agencija.

Projekat se – kazao je na otvaranju radionice Nijaz Avdukić, pomoćnik direktora FZZPR –  završava s 31.decembrom ove godine.

Ova faza projekta implementacije dvije spomenute strategije ima za cilj da se napravi pregled stanja na području izrade akcionih planova, uvezivanja tih planova sa budžetskim planiranjem, te da se ocijeni izrada Izvještaja o implementaciji SR/SSU u kantonima. Inače, planirano je da se radionice u kantonima  ordrže do kraja novembra i u prvoj dekadi decembtra 2012. godine.

Sarajevskom radionicom rukovodili su Nijaz Avdukić  i Majda Fetahagić, pomoćnica direktora Zavoda za planiranje razvoja kantona Sarajevo, a učesnike u radionici, o ključnim koracima u uvođenju otvorenog metoda koordinacije (OMC) u procesu strateškog planiranja u BiH, o pretvaranju akcionog planiranja u razvojne programe, te njihovo uvezivanje sa budžetskim planiranjem i programom javnih investicija, upoznala je Zdenka Marija Kovač, međunarodni stručnjak za proces strateškog planiranja. U procesu strateškog planiranja, recimo za 2013. godinu, bitno je uvezivanje akcionih i godišnjih planova vlada, a to  podrazumijeva uključivanje aktivnosti iz Akcionih planova u godišnje planove rada za 2013. godinu, što je, ustvari, prvi korak u implementaciji. To, istovremeno, predstavlja i prvi test kvalitativnog akcionog planiranja.

Na ovoj radionici dobre primjere iz prakse kreiranja izvještaja o razvoju Federacije BiH prezentirala je Marijana Galić, stručni savjetnik FZZPR za izvještavanje, koja je, između ostalog, skrenula pažnju na pripremne aktivnosti u kreiranju Izvještaja o razvoju, pod čim se podrazumijeva formiranje Tima za izradu Izvještaja o razvoju SSU, zatim na interakciju sa statističkim zavodima, centralnom bankom, agencijama, nadležnim  ministarstvima i drugim institucijama, izradu dokumenata, te pripremu i interaktivno čitanje dokumenta.  Marijala Galić je ilustrativno objasnila koji su koraci u izradi dokumenata (prikupljanje novih podataka, analiza postojećih baza, analiza dokumenta Izvještaja o razvoju BiH), zatim kako postići interakciju sa zavodima (za statistiku, zapošljavanje, zdravstveno osigutranje...) i institucijama, odnosno nadežnim federalnim ministarstvima. Ukazala je na to da strateški okvir Izvješta treba da obuhvata pitanja makrostabilnosti, konkurentnosti, zapošljavanja, održivog razvoja, socijalne uključenosti...

Druga radionica, sa istim zadakom-ocjenom  - kakvi su rezultati i dokle se stiglo u imlementaciji Strategije razvoja BiH i Strategije socijalnog uključivanja – ISR/SSU u BiH u Bosansko-podrinjskom kantonu, ocijenjeno je na radionici sa implementacionom jedinicom ovog kantona 30. novembra u Goraždu. Predstavnici FZZPR i implementacione jedinice Kantona napravili su pregled stanja na području izrade akcionih planova, uvezivanja tih planova sa budžetskim planiranjem i izrade Izvještaja o implementiranju SR/SSU u Kantonu. Učesnike radionice pozdravio je i na značaj treninga i druge vrste edukacije u izradi ovakvih izvještaja ukazao Nijaz Avdukić, pomoćnik direktora Zavoda, a sa pregledom dosadašnjeg procesa i postignuća u uključivanju Kantona u strateško planiranje, odnosno izradi PESTLE analiza i akcionih planova za implementaciju strategija, dostignućima na tom planu, kao i otvorenim pitanjima, učesnike su upoznali Emir Oković, koordinator Implementacione jedinice Kantona i Jasmina Andrić, lokalni stručnjak za proces strateškog planiranja.

A koji su ključni koraci u uvođenju otvorenom metodu koordinacije u procesu strateškog planiranja u BiH, odnosno pretvaranju akcionih planova u ključne razvojne programe, te njihovog uvezivanja sa budžetsklim planiranje i programom javnih investicija, učesnike radionice upoznala je Zdenka Marija Kovač, međunarodni stručnjak za proces strateškog planiranja. Ona je takođe ukazala na to koja je svrha monitoringa i evaluacije u procesu strateškog planiranja, pri čemu se podrazumijeva definisanje setova indikatora za praćenje i uspostavu sistema monitoringa i evaluacije u ovom kantonu, priprema i izrada pilot-verzija godišnjih izvještaja o razvoju kantona.

Kako bi se osigurao komplentniji uspjeh implemetacije strategija u kantonima, potrebno je da se kroz tehničko-stručnu, a prije svega političku podršku, u  kompletan proces najneposrednije uključe i premijeri kantona, odnosno načelnici opština u tim kantonima. Kada se uspostave operativni programi, te monitoring i izvještavanje o njihovom ostvarivanju, to lokalnim politikama treba da posluži da ocijene kakvi su rezultati, kuda odlaze stredstva, te kako ta istra sredstva obezbijediti, kako, zapravo, doći do donatora, do, recimo IPA fondova, a sve to mnogo je lakše obezbijediti kada su u te implementacione jedinice uključeni čelni ljudi kantona, odnosno općina.

Na to je ukazala i stručna savjetnica za izvještavanje FZZPR Marijala Galić, iznoseći dobre primjere iz prakse kreiranja Izvještaja o razvoju Federacije BiH za 2011. godinu. Ona je učesnike upoznala sa fazama rada na izradi Izvještaja o razvoju, a sam cilj Izvještaja je da se dobije dijagnoza stanja u ekonomsko-finansijskim i drugim sterama života u Federaciji BiH, te da se, na osnovu toga, odnosno dijagnoze stanja,  naprave preporuke za dalji razvoj. No, da bi Izvještaj bio kompletniji i sveobuhvatniji, bilo bi dobro ostvariti interakciju sa drugim srodnim institucijama, kao što su statistički zavod, agencije, Centralna bank, Zavod za zapošljavanje, Zavod za penziono i invalidsko osiguranje i druge.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više