12.12.2012.

Treća radionica harmonizacije strateškog planiranja

Treći sastanak radne grupe za horizontalnu harmonizaciju strateškog planiranja na nivou kantona Federacije BiH, na kojem su učestvovali predstavnici kantonalnog i lokalnog nivoa, kao i predstavnici Direkcije za ekonomsko planiranje, Federalnog zavoda za programiranje razvoja i konsultanti za strateško planiranje ispred  UNDP(ILDP), odražan je 12.decembra u Mostaru.

Na sastanku je razmatran Nacrt teoretskog dijela metodologije strateškog planiranja razvoja na nivou kantona, kojeg je pripremio Projektni tim ILDP i Federalnog zavoda za programiranje razvoja, posebno dio koji se odnosi na metodološki okvir i ključne faze u procesu strateškog planiranja (pripremna faza, strateška platforma, programiranje i operativni dio). Na sastanku su detaljno prezentirani pojmovi koji se koriste u strateškom planiranju i to tako što je o svakom od njih vođena rasprava i usaglašavani stavovi, te oni konačno definisani.

     Na kraju je, između ostalog, zaključeno:

  • da se svim članovima Radne grupe dostavi korigovani tekst nacrta metodologije, usaglašen sa dopunama i prijedlozima datim tokom sastanka;
  • da se posebna pažnja Radne grupe pokloni predloženom nacrtu ključnih definicija, za što je potrebno dodatno vijeme i rasprava;
  • dat je rok – 10.01.2013. godine – do kada članovi Radne grupe treba da daju komentare, sugestije i preporuke na Nacrt teorijskog dijela metodologije.

Naredni koraci:

  • Nacrt teorijskog dijela metodologije strateškog planiranja razvoja na niovu kantona će se do kraja 2013. godine dopuniti i unaprijediti i to na osnovu dodatnih prijedloga i komentara članova Radne grupe, kako bi se poripremila osnova za izradu Prijedloga teorijeskog dijela metodologije;
  • Naredni sastanak radne grupe predviđen je sredinom februara 2013. godine.

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna 46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM 18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u % -0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje  
Prosječna neto plaća u FBiH 830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH -2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više