12.12.2012.

Treća radionica harmonizacije strateškog planiranja

Treći sastanak radne grupe za horizontalnu harmonizaciju strateškog planiranja na nivou kantona Federacije BiH, na kojem su učestvovali predstavnici kantonalnog i lokalnog nivoa, kao i predstavnici Direkcije za ekonomsko planiranje, Federalnog zavoda za programiranje razvoja i konsultanti za strateško planiranje ispred  UNDP(ILDP), odražan je 12.decembra u Mostaru.

Na sastanku je razmatran Nacrt teoretskog dijela metodologije strateškog planiranja razvoja na nivou kantona, kojeg je pripremio Projektni tim ILDP i Federalnog zavoda za programiranje razvoja, posebno dio koji se odnosi na metodološki okvir i ključne faze u procesu strateškog planiranja (pripremna faza, strateška platforma, programiranje i operativni dio). Na sastanku su detaljno prezentirani pojmovi koji se koriste u strateškom planiranju i to tako što je o svakom od njih vođena rasprava i usaglašavani stavovi, te oni konačno definisani.

     Na kraju je, između ostalog, zaključeno:

  • da se svim članovima Radne grupe dostavi korigovani tekst nacrta metodologije, usaglašen sa dopunama i prijedlozima datim tokom sastanka;
  • da se posebna pažnja Radne grupe pokloni predloženom nacrtu ključnih definicija, za što je potrebno dodatno vijeme i rasprava;
  • dat je rok – 10.01.2013. godine – do kada članovi Radne grupe treba da daju komentare, sugestije i preporuke na Nacrt teorijskog dijela metodologije.

Naredni koraci:

  • Nacrt teorijskog dijela metodologije strateškog planiranja razvoja na niovu kantona će se do kraja 2013. godine dopuniti i unaprijediti i to na osnovu dodatnih prijedloga i komentara članova Radne grupe, kako bi se poripremila osnova za izradu Prijedloga teorijeskog dijela metodologije;
  • Naredni sastanak radne grupe predviđen je sredinom februara 2013. godine.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više