28.11.2013.

Radna grupa za harmonizaciju strateškog planiranja

U prostorijama UN (Zmaja od Bosne, u Sarajevu) 28.novembra je, uz pokroviteljstvo Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Federalnog ministarstva pravde i UNDP (Projekat lokalnog integrisanog razvoja) održan  sastanak sa predstavnicima kantona.

Tom prilikom je i predstavljena nova metodologija za planiranje na kantonalnom nivou, kao i prikaz praktične primjene metodologije u Unsko-sanskom i Zapadno-hercegovačkom kantonu. Navedena metodologija je u formi nacrta, te sadrži još i priručnike sa svim obrascima i detaljnim opisima svih aktivnosti koje je neophodno preduzeti prilikom izrade strateških dokumenata  na kantonalnom nivou. Dogovoreno je da se takva metodologija, do njenog zvaničnog usvajanja, preporuči za primjenu, koja se očekuje u narednom periodu.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više