28.11.2013.

Radna grupa za harmonizaciju strateškog planiranja

U prostorijama UN (Zmaja od Bosne, u Sarajevu) 28.novembra je, uz pokroviteljstvo Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Federalnog ministarstva pravde i UNDP (Projekat lokalnog integrisanog razvoja) održan  sastanak sa predstavnicima kantona.

Tom prilikom je i predstavljena nova metodologija za planiranje na kantonalnom nivou, kao i prikaz praktične primjene metodologije u Unsko-sanskom i Zapadno-hercegovačkom kantonu. Navedena metodologija je u formi nacrta, te sadrži još i priručnike sa svim obrascima i detaljnim opisima svih aktivnosti koje je neophodno preduzeti prilikom izrade strateških dokumenata  na kantonalnom nivou. Dogovoreno je da se takva metodologija, do njenog zvaničnog usvajanja, preporuči za primjenu, koja se očekuje u narednom periodu.

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna 46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM 18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u % -0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje  
Prosječna neto plaća u FBiH 830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH -2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više