24.01.2013.

Poticaji razvoja klastera

U okviru Projekta ISR/SSU BiH, predstavnici FZZPR-a i Zavoda za planiranje KS su na radionicama (21.01. i 22.01.2013. godine) u Sarajevu, razmatrali iskustva i postignuća u implementaciji Strategije razvoja i Strategije socijalnog uključivanja  u kantonima, s posebnim akcentom na iskustva u provođenju razvojnog planiranja u BiH u Sarajevskom kantonu, pri čemu je pitanje konkurentnosti bilo dominantno u razgovoru na ovu temu.

O tome je učesnike prvog dana radionice upoznao Vasle Boštjan, savjetnik slovenačke organizacije UMAR, kao i sa dokumentima planiranja u Evropskoj uniji, što je Boštjan učinio drugi dan radionice.

Iznoseći neka iskustva iz Slovenije, kao i drugih zemalja EU, Boštjan je, između ostalog, konstatovao da su od „tranzicijskih zemalja samo Tadžikistan i Klirgistan manje konkurentni od Bosne i Hercegovine. Klasterizacija privrede, unapređenje kompetentnosti ljudskih resursa, naučno-tehnološke i poslovne infrastrukture, te uvođenje standarda jedistvenog tržišta EU, predstavlja osnov za jačanje konkurentnosti – stav je Boštajna. Kada je u pitanju Federacija BiH, Boštjan je skrenuo pažnju na to da se u ovom entitetu u posljednje vrijeme naziru poticaji razvoja klastera, a prema dostupnim podacima, u BiH postoji auomobilski klaster, koji se prostire na području oba entiteta, klaster plastičara i alatničara u Gračanici, klaster drvne indutrije, a u začetku je i klaster u turizmu. Među preporukama za jačanje klastera su:

  • jačati konkurentnost privrede, smanjenjem troškova oporezivanja rada, koji su među najvišim u Evropi,
  • izrada studije moguće srednje velikih klastera, te analiza postojećih i njihovih potreba za dalju potporu kod inoviranja proizvoda i internacionalizaciji poslovanja,
  • izrada validnog programa razvoja klastera i podrška uspostavi koordinacije klastera,
  • osnovati trening centre za klastere, te
  • participirati sa stranim razvojnim  agencijama u uspostavi fondova riziko kapitala koji bi finansirali snažno rastuće firme koje se najbrže uklapaju u globalne lance vrijednosti.

Drugog dana radionice, razgovarano je o dokumentima planiranjau  procesu uključivanja u Evropsku uniju, pri čemju je, uz ostalo, naglašeno da je Evropska unija tokom decanija prošla četiri faze ekonomskih integracija:

  • zona proste trgovine,
  • carinska unija,
  • zajedničko evropsko tržište i
  • ekonomska i monetarna unija.

O ovim i drugim pitanjima planiranja u Evropskoj uniji, posebno dokumenata planiranja u procesu uključivanja u Evropsku uniju, na radionici je takođe govorio Vasle Boštajn, savetnik slovenačkog UMAR-a.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više