06.03.2013.

Pravni okvir za strateško planiranje u FBiH

U organizaciji Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Federalnog ministarstva pravde i uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) i Projekta integrisanog lokalnog razvoja u BiH i Švicarske agencije za razvoj i saradnju, u Sarajevu je dana 05.marta. 2013. godine održan prvi sastanak radne grupe za izradu pravnog okvira za strateško planiranje u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ovaj sastanak je obilježio početak procesa pripreme osnovnih teza, koje će činiti temelj za budući pravni okvir vezan za strateško planiranje i izradu politike u FBiH, i koji će dovesti povećanje stepena zajedničkog djelovanja svih administrativnih razina javne uprave na pitanjima koja se tiču razvoja lokalnih zajednica, županija/kantona, Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine.

Postojeći pravni okvir samo djelomično uređuje neke od elemenata strateškog planiranja i to često na razlićite načine. Takođe, proces strateškog planiranja i upravljanje razvojem jedan je od dijelova procesa EU integracija. Evropske integracije predstavljaju pojam koji se odnosi na sve procese institucionalne, ekonomske i političke saradnje (u nekim slučajevima društvene i kulturne) i integrisanja evropskih država. Iz navedenih razloga u procesima EU integracija proces strateškog planiranja kao i proces upravljanja razvojem imaju ključnu ulogu.  Sve ovo radna grupa, koja okuplja predstavnike relevantnih institucija na svim nivoima vlasti, u svom radu će uzeti u obzir.

Nastavak rada na pomenutom zakonskom okviru će biti nastavljen  u narednom periodu, kada se očekuju konktretnija rješenja pomenute problematike.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više