05.06.2013.

Razgovori sa premijerima o planiranju

Sastankom u Vladi kantona 10 (Livanjski kanton) otpočela je nova serija razgovora predstavnika Federalnog zavoda za programiranje razvoja i   premijera kantona Federacije Bosne i Hercegovine o strateškom planiranju.

Prvi sastanak održan je 4. juna u Livnu sa premijerom ovoga kantona Nediljkom Rimcem i njegovom saradnicima. Razgovarano je na temu: „Strateško planiranje na nivou kantona – koordinacija na horizontalnoj i vertikalnoj  liniji“, što se može smatrati značajnim korakom ka institucionalnom uređenju sistema strateškog planiranja u Federaciji BiH.

O projektu su sa premijerom Kantona razgovarali Ljubiša Đapan, direktor i Nijaz Avdukić, pomoćnik direktora Zavoda, te Marina Dimova, rukovodilac projekta ILDP2 i Amela Zukorlić,  predstavnica donatora.

Razgovori sa kantonalnim premijerima o ovom projektu biće završeni do kraja juna ove godine.

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna 46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM 18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u % -0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje  
Prosječna neto plaća u FBiH 830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH -2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više