05.06.2013.

Razgovori sa premijerima o planiranju

Sastankom u Vladi kantona 10 (Livanjski kanton) otpočela je nova serija razgovora predstavnika Federalnog zavoda za programiranje razvoja i   premijera kantona Federacije Bosne i Hercegovine o strateškom planiranju.

Prvi sastanak održan je 4. juna u Livnu sa premijerom ovoga kantona Nediljkom Rimcem i njegovom saradnicima. Razgovarano je na temu: „Strateško planiranje na nivou kantona – koordinacija na horizontalnoj i vertikalnoj  liniji“, što se može smatrati značajnim korakom ka institucionalnom uređenju sistema strateškog planiranja u Federaciji BiH.

O projektu su sa premijerom Kantona razgovarali Ljubiša Đapan, direktor i Nijaz Avdukić, pomoćnik direktora Zavoda, te Marina Dimova, rukovodilac projekta ILDP2 i Amela Zukorlić,  predstavnica donatora.

Razgovori sa kantonalnim premijerima o ovom projektu biće završeni do kraja juna ove godine.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više