03.07.2013.

Usklađivanje razvojnog planiranja

Premijer Tuzlanskog kantona Sead Čaušević primio je krajem juna predstavnicu UNDP za projekat integriranog lokalnog razvoja, Marinu Dimovu, te Nijaza Avdukića i Rijada Kovača, pomoćnike direktora Zavoda za programiranje razvoja Federacije Bosne i Hercegovine. Sastanku su prisustvovali ministri razvoja i poduzetništva Petar Simić i pravosudja i uprave Alen Taletović sa saradnicima.

Povod za sastanak bile su konsultacije o prijedlogu teza Zakona o planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH, prije nego što se ovaj  zakonski projekat uputi u  parlamentarnu proceduru.

Suština prokekta je da se budućim harmoniziranim sistemom planiranja i upravljanja  razvoja u Federaciji onemogući dosadašnja loša praksa u kojoj je preovladavalo puno strategija a malo implementacija, rečeno je ovom prilikom. Cilj konsultacija koje su već realizovane u sedam kantona Federacije BiH je unaprjeđenje razvojnog planiranja i realizacije strategije razvoja na svim nivoima vlasti.
Podržavajući sve do sada urađeno na ovom projektu, Ministar Taletović je ukazao na problem koji bi se mogao pojaviti kada je u pitanju odricanje dijela nadležnosti pojedinih kantona. „U nacrtu zakona nema odredbi o tome ko je nadležan kada neki kanton odbije saradnju“, rekao je Taletović.

Ovom prilikom izražena je spremnost za nastavak saradnje, uz uključivanje svih ključnih aktera na kantonalnom nivou.

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna 46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM 18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u % -0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje  
Prosječna neto plaća u FBiH 830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH -2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više