03.07.2013.

Usklađivanje razvojnog planiranja

Premijer Tuzlanskog kantona Sead Čaušević primio je krajem juna predstavnicu UNDP za projekat integriranog lokalnog razvoja, Marinu Dimovu, te Nijaza Avdukića i Rijada Kovača, pomoćnike direktora Zavoda za programiranje razvoja Federacije Bosne i Hercegovine. Sastanku su prisustvovali ministri razvoja i poduzetništva Petar Simić i pravosudja i uprave Alen Taletović sa saradnicima.

Povod za sastanak bile su konsultacije o prijedlogu teza Zakona o planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH, prije nego što se ovaj  zakonski projekat uputi u  parlamentarnu proceduru.

Suština prokekta je da se budućim harmoniziranim sistemom planiranja i upravljanja  razvoja u Federaciji onemogući dosadašnja loša praksa u kojoj je preovladavalo puno strategija a malo implementacija, rečeno je ovom prilikom. Cilj konsultacija koje su već realizovane u sedam kantona Federacije BiH je unaprjeđenje razvojnog planiranja i realizacije strategije razvoja na svim nivoima vlasti.
Podržavajući sve do sada urađeno na ovom projektu, Ministar Taletović je ukazao na problem koji bi se mogao pojaviti kada je u pitanju odricanje dijela nadležnosti pojedinih kantona. „U nacrtu zakona nema odredbi o tome ko je nadležan kada neki kanton odbije saradnju“, rekao je Taletović.

Ovom prilikom izražena je spremnost za nastavak saradnje, uz uključivanje svih ključnih aktera na kantonalnom nivou.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više