25.10.2013.

Otvorenost medija i planiranje

Analiza odnosa medija u Bosni i Hercegovini prema strategijama razvoja i analiza zakonskog okvira razvojnog planiranja u Federaciji BiH – bile su tema radionice za uposlenike Federalnog zavoda za programiranje razvoja (FZZPR), koja je 25. oktobra održana u Sarajevu, a u okviru Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u BiH, s akcentom na razvoj javnih politika u BiH i Federaciji BiH. Radionicom je rukovodio Selim Kulić, konsultant na ovom USAID-ovom projektu.

Osim što imaju naglašen informativni pristup brojnim pitanjima iz oblasti strateškog planiranja, izvještavanja i monitoringa, od medija se očekuje da kritički, analitički, argumentovano utiču na stvaranje povoljne društvene klime za realizaciju dogovorenih zadataka, programa i planova u svim sferama ekonomskog i društvenog   života, pa prema tome i strateškog programiranja, planiranja, i implementacije.

Kada se, pak, radi o analizi zakonskog okvira razvojnog planiranja u Federaciji, na radionici je podcrtano da na nivou Federacije BiH ne postoji zakon koji bi definisao i regulirao osnove strateškog planiranja, te omogućio horizontalno i vertikalno povezivanje subjekata strateškog planiranja. Donošenjem jedinstvenog zakona na nivou Federacije BiH, kako je zaključeno, osigurao bi se harmonizovani pristup strateškom planiranju i sinergija razvojnih planova u okviru ukupnog sistema strateškog planiranja u FBiH.

Ova radionica je, ustvari, bila u funkciji osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika Zavoda za aktivnosti u domenu donošenja i implementacije zakona o razvojno planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine.

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna 46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM 18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u % -0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje  
Prosječna neto plaća u FBiH 830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH -2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više