28.06.2013.

Jačanje institucija vlasti u BiH

Predstavnici  Američke agencije za međunarodni razvoj USAID, Christian Haupt, direktor projekta Jačanje institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini, te Almedina Šuvalija, zamjenica direktora Projekta, prosjetili su 28. juna ove godine Federalni zavod za programiranje razvoja.

Cilj sastanka je bio razmjena informacija i  upoznavanja sa radom Zavoda, kao i trenutnim statustom projekta i budućim aktivnostima. Navedeni projekt će biti implemetiran u periodu maj 2013 - januar 2017. godine. Glavni zadatak projekta je da podrži nastojanja BiH da se,  kroz jačanje kapaciteta institucija vlasti države, efikasnije usvajaju i provode razvojne politike,  zakoni i budžeti, te da se poveća učešće parlamenata i interes građana za proces izrade budžeta, kao i  da se poveća odgovornost i transparentnost institucija vlasti BiH.

Na sastanku su predložene zajedničke aktivnosti i dogovorena buduća suradnja.

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna 46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM 18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u % -0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje  
Prosječna neto plaća u FBiH 830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH -2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više