02.10.2013.

Razmjena iskustava FZZPR i CCI

Jedan broj sugestija Centra civilnih inicijativa već je uzet u obzir u novoj uredbi o trogodišnjem i godišnjem planiranju i izvještavanju koja je dostavljena Uredu za zakonodavstvo Vlade Federacije BiH, a sistem će u cjelosti biti zaokružen nakon uvođenja informatičkog sistema planiranja i izveštavanja.

Ovo je zaključeno na zajedničkom sastanku predstavnika Federalnog zavoda za programiranje razvoja i Centra civilnih inicijativa, koji je održan u utorak, 2. oktobra. U razgovoru su učestvovali Ljubiša Đapan i Nijaz Avdukić, direktor i pomoćnik direktora FZZPR i Denis Telić i Mersad Avdić, konsultanti za monitoring CCI. Takav informacioni sistem, uz korišćenje svih raspoloživih resursa, prije svega kroz pristup svim relevantnim informacijama, trebalo bi da bude uspostavljen na mjesečnoj bazi i dostupan svim zainteresovanim društvenim korisnicima.

Predstavnici Centra civilnih inicijativa su, na osnovu dosadašnje prakse, iznijeli prijedloge i sugestije radi poboljšanja sistema planiranja i izvještavanja u FBiH.

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna 46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM 18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u % -0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje  
Prosječna neto plaća u FBiH 830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH -2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više