02.10.2013.

Razmjena iskustava FZZPR i CCI

Jedan broj sugestija Centra civilnih inicijativa već je uzet u obzir u novoj uredbi o trogodišnjem i godišnjem planiranju i izvještavanju koja je dostavljena Uredu za zakonodavstvo Vlade Federacije BiH, a sistem će u cjelosti biti zaokružen nakon uvođenja informatičkog sistema planiranja i izveštavanja.

Ovo je zaključeno na zajedničkom sastanku predstavnika Federalnog zavoda za programiranje razvoja i Centra civilnih inicijativa, koji je održan u utorak, 2. oktobra. U razgovoru su učestvovali Ljubiša Đapan i Nijaz Avdukić, direktor i pomoćnik direktora FZZPR i Denis Telić i Mersad Avdić, konsultanti za monitoring CCI. Takav informacioni sistem, uz korišćenje svih raspoloživih resursa, prije svega kroz pristup svim relevantnim informacijama, trebalo bi da bude uspostavljen na mjesečnoj bazi i dostupan svim zainteresovanim društvenim korisnicima.

Predstavnici Centra civilnih inicijativa su, na osnovu dosadašnje prakse, iznijeli prijedloge i sugestije radi poboljšanja sistema planiranja i izvještavanja u FBiH.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više