02.10.2013.

Planiranje i izvještavanje u BiH i FBiH

Na nivou BiH je u postupku donošenje Odluke o postupku planiranja, praćenja  i izvještavanja u ministarstvima i institucijama BiH.

U Federaciji BiH je u postupku donošenje nova Uredbe o procesu trogodišnjeg planiranja, godišnjeg planiranja i godišnjeg izvještavanja u institucijama FBiH.

O ovome je razgovarano na sastanku predstavnika Federalnog zavoda za programiranje razvoja i Ministarstva pravde BiH (2. oktobra), a u razgovoru su učestvovali Ljubiša Đapan i Nijaz Avdukić, direktor i pomoćnik direktora Zavoda, te Niko Grubešić, pomoćnik ministra i Toni Šantić, savjetnik u Ministarstvu pravde BiH.

Razmijenjena su iskustva FZZPR i iskustva Ministarstva pravde BiH u dosadašnjoj primjeni Uredbe o procesu trogodišnjeg i godišnjeg planiranja i godišnjeg izvještavanja u federalnim ministarstvima i institucijama, s ciljem da se proces strateškog planiranja podigne na viši nivo.

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna 46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM 18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u % -0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje  
Prosječna neto plaća u FBiH 830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH -2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više