02.10.2013.

Planiranje i izvještavanje u BiH i FBiH

Na nivou BiH je u postupku donošenje Odluke o postupku planiranja, praćenja  i izvještavanja u ministarstvima i institucijama BiH.

U Federaciji BiH je u postupku donošenje nova Uredbe o procesu trogodišnjeg planiranja, godišnjeg planiranja i godišnjeg izvještavanja u institucijama FBiH.

O ovome je razgovarano na sastanku predstavnika Federalnog zavoda za programiranje razvoja i Ministarstva pravde BiH (2. oktobra), a u razgovoru su učestvovali Ljubiša Đapan i Nijaz Avdukić, direktor i pomoćnik direktora Zavoda, te Niko Grubešić, pomoćnik ministra i Toni Šantić, savjetnik u Ministarstvu pravde BiH.

Razmijenjena su iskustva FZZPR i iskustva Ministarstva pravde BiH u dosadašnjoj primjeni Uredbe o procesu trogodišnjeg i godišnjeg planiranja i godišnjeg izvještavanja u federalnim ministarstvima i institucijama, s ciljem da se proces strateškog planiranja podigne na viši nivo.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više