11.10.2013.

Procjena uticaja Zakona o razvojnom planiranju

U četvrtak, 10. oktobra, održana je prva radionica o projektu „Procjerna uticaja Zakona o razvojnom planiranju u Federaciji BiH“, koju je organizovala američka agencija USAID, u saradnji sa Federalnim zavodom za programiranje razvoja.

Cilj projekta je da se sagledaju prednosti, efekti i koristi od Zakona o razvojnom planiranju na nivou Federacije BiH, čija je izrada u toku.

Učesnike radionice su pozdravili i na ovu temu razgovarali Ljubiša Đapan, direktor Zavoda za programiranje razvoja, Marina Dimova, ILDP projektna menadžerica UNDP BiH, Kristijan (Christian) Haupt, direktor USAID Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u BiH, a o procesu razvoja javnih politika učesnicima radionice je govorio Selim Kulić (USAID Projekt jačanja institucija vlasti i procesa u BiH).

FBiH u brojevima

Pokazatelj

2017

2016

2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa

 20,0

25,6 

29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna

 43,3

45,3 

46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM

 20.540

19.540 

18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u %

 1,7

-1,1 

-0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje

 

 

 
Prosječna neto plaća u FBiH

 860

839 

830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH

 -1.865

-1.450 

-2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više