04.03.2021.

Sastanak o primjeni Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju

Sarajevo – 04. mart 2021. godine - Danas je, na inicijativu Federalnog zavoda za programiranje razvoja i Agencije za državnu službu FBiH, održan zoom sastanak predstavnika ministarstava Vlade Federacije BiH. Tema je bila primjena Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u FBiH.

Na osnovu Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem, Vlada FBiH je u proteklom periodu usvojila četiri uredbe, kojim su definisana pitanja koja se odnose na izradu strateških dokumenata, njihovu evaluaciju, trogodišnje i godišnje planiranje rada, te indeks razvijenosti u FBiH. Vlada FBiH je početkom 2021. godine, također donijela uredbe o izmjenama/dopunama navedenih uredbi (osim indeksa razvijenosti), pri čemu se njihova primjena odgađa do 01.01.2022. godine. Do tada svi službenici u FBiH trebaju proći potrebnu obuku o načinu primjene uredbi.

Uredba o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju, propisuje obavezu za sve organe uprave u FBiH da u 2021.godini pristupe izradi trogodišnjih planova rada za period 2022. – 2024. godine. Tokom današnjeg sastanka je predstavljen i prihvaćen plan obuke službenika federalnih ministarstava o primjeni ove Uredbe, koji uključuje metodološku i stručnu podršku planiranu u toku 2021. godine. Primjena Uredbe će omogućiti implementaciju Strategije razvoja FBiH 2021. - 2027., te doprinijeti efikasnijem i učinkovitijem radu ministarstava Vlade Federacije BiH.

 


FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više