23.12.2014.

Sektorski pristup IPA II 2014-2020.

Federalni zavod za programiranje razvoja (FZZPR), Federalni koordinator za IPA projekte ispred Vlade Federacije BiH i Federalni koordinator za EU integracije ispred Vlade Federacije BiH, uz pomoć Twinning projekta „Jačanje državnog procesa planiranja u Bosni i Hercegovini“ i NIPAK ureda iz Direkcije za evropske integracije, organizovali su 22. i 23. decembra 2014. godine seminar na temu: „Uvod u sektorski pristup (SWAp) IPA II 2014-2020“.

U radu seminara učestvuju uposlenici Zavoda za programiranje razvoja i predstavnici jednog broja federalnih ministarstava i drugih organizacija i institucija Federacije BiH. Seminar su otvorili i pozdravili Jozef Pešl, rukovodilac Twinning projekta i Nijaz Avdukić, pomoćnik direkrora FZZPR, te Rade Jevtić, šef odjela Direkcije za evropske integracije Savjeta ministara BiH.

Cilj seminara je da učesnike informiše o sektorskom pristupu (SWAp – Sector Wide Approach) u programima IPA II, te pravnoj osnovi ovog projekta, glavnim kriterijima za usvajanje sektorskog pristupa, te da učesnike upozna sa obrascem sektorskog programa i akcionog dokumenta.

Svrha projektra je da ojača kapacitete za planiranje institucija i sektora u Bosni i Hercegovini i entitetima, te Brčko Distriktu, zatim da pruži pomoć u dostizanju uslova za puno korišćenje EU pretprisutne pomoći, unaprijedi vještine u izradi postojanih ekonomskih analiza i projekcija na BiH i entitetskom nivou, te na nivou Brčko Distrikta, koje bi bile osnov za strateško planiranje i kreiranje politika.

Projekat, zapravo, pruža mogućnost za jačanje kapaciteta u tri područja: prvo -  kao tehnička pomoć u jačanju generalnog planiranja na svim administrativnim nivoima, drugo -  u unapređenju svijesti o sektorskom pristupu, sa koherentnim dugoročnim planiranjem, te treće – u jačanju kapaciteta za ekonomska istraživanja i projekcije, odnosno pružanje pomoći u izradi analitičkih tekstova i projekcija relevantnih za formiranje srednjoročnih i dugoročnih fiskalnih planova i ekonomskih politika.

Učesnike seminara su o projektu jačanja državnog procesa planiranja upoznale i neka iskustva iz Hrvatske prenijele Dinka Bujas, voditeljica za razvoj informatičkog sustava Ministarstva regionalnog razvoja Hrvatske i Iva Šeler, voditeljica Službe za izradu operativnih programa tog ministarstva.

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna 46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM 18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u % -0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje  
Prosječna neto plaća u FBiH 830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH -2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više