23.12.2014.

Sektorski pristup IPA II 2014-2020.

Federalni zavod za programiranje razvoja (FZZPR), Federalni koordinator za IPA projekte ispred Vlade Federacije BiH i Federalni koordinator za EU integracije ispred Vlade Federacije BiH, uz pomoć Twinning projekta „Jačanje državnog procesa planiranja u Bosni i Hercegovini“ i NIPAK ureda iz Direkcije za evropske integracije, organizovali su 22. i 23. decembra 2014. godine seminar na temu: „Uvod u sektorski pristup (SWAp) IPA II 2014-2020“.

U radu seminara učestvuju uposlenici Zavoda za programiranje razvoja i predstavnici jednog broja federalnih ministarstava i drugih organizacija i institucija Federacije BiH. Seminar su otvorili i pozdravili Jozef Pešl, rukovodilac Twinning projekta i Nijaz Avdukić, pomoćnik direkrora FZZPR, te Rade Jevtić, šef odjela Direkcije za evropske integracije Savjeta ministara BiH.

Cilj seminara je da učesnike informiše o sektorskom pristupu (SWAp – Sector Wide Approach) u programima IPA II, te pravnoj osnovi ovog projekta, glavnim kriterijima za usvajanje sektorskog pristupa, te da učesnike upozna sa obrascem sektorskog programa i akcionog dokumenta.

Svrha projektra je da ojača kapacitete za planiranje institucija i sektora u Bosni i Hercegovini i entitetima, te Brčko Distriktu, zatim da pruži pomoć u dostizanju uslova za puno korišćenje EU pretprisutne pomoći, unaprijedi vještine u izradi postojanih ekonomskih analiza i projekcija na BiH i entitetskom nivou, te na nivou Brčko Distrikta, koje bi bile osnov za strateško planiranje i kreiranje politika.

Projekat, zapravo, pruža mogućnost za jačanje kapaciteta u tri područja: prvo -  kao tehnička pomoć u jačanju generalnog planiranja na svim administrativnim nivoima, drugo -  u unapređenju svijesti o sektorskom pristupu, sa koherentnim dugoročnim planiranjem, te treće – u jačanju kapaciteta za ekonomska istraživanja i projekcije, odnosno pružanje pomoći u izradi analitičkih tekstova i projekcija relevantnih za formiranje srednjoročnih i dugoročnih fiskalnih planova i ekonomskih politika.

Učesnike seminara su o projektu jačanja državnog procesa planiranja upoznale i neka iskustva iz Hrvatske prenijele Dinka Bujas, voditeljica za razvoj informatičkog sustava Ministarstva regionalnog razvoja Hrvatske i Iva Šeler, voditeljica Službe za izradu operativnih programa tog ministarstva.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više