17.10.2013.

Trening o razvoju javnih politika

Na drugom SPDM treningu za razvoj javnih politika, koji je održan 17. oktobra, uposlenici Federalnog zavoda za programiranje razvoja bavili su se, u okviru EU načela razvoja javnih politika,  temom „Analiza stanja i definisanje problema“.

Predavač o ovoj temi, Selim Kulić, konsultant za razvoj javnih politika na Projektu USAID – SGIP (Jačanje vladinih institucija i procesa), posebno je skrenuo pažnju na istraživačake metrode prikupljanja i analize podataka, pod čim se podrazumijeva  - analiza sadržaja, statistička analiza, individualni i grupni intervjui i strukturalni intervjui. 

Prema njegovim riječima, sredstva za ostvarivanje načela dobrog upravljanja u Evropskoj uniji su otvorenost/participacija, odgovornost, učinkovitost i usklađenpost, odnosno koherentnost rješenja, a sadržajni i procesni rizici su: a-priori isključivanje drugih opcija, isključivanje aktera, smanjenje kvaliteta rješenja i problemi u provedbi.

Kulić je usposlenike Zavoda upoznao sa analitičkim postupcima u pripremi, provedbi i procjeni utjecaja javnih politika (i propisa), pri čemu je posebnu pažnju skrenuo na nekoliko najznačajnijih pitanja: identifikaciju i analizu izvora podataka, analizu sekundarnih izvora podataka, prikupljanje i intepretaciju tih podataka, zatim na istraživačke metode prikupljanja i analize podataka, a u okviru toga posebno na vrste individualnih i grupnih intervjua (prema fleksibilnosti upitnika), kao i na najčešće korišćenje metoda istraživanja.

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna 46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM 18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u % -0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje  
Prosječna neto plaća u FBiH 830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH -2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više