17.10.2013.

Trening o razvoju javnih politika

Na drugom SPDM treningu za razvoj javnih politika, koji je održan 17. oktobra, uposlenici Federalnog zavoda za programiranje razvoja bavili su se, u okviru EU načela razvoja javnih politika,  temom „Analiza stanja i definisanje problema“.

Predavač o ovoj temi, Selim Kulić, konsultant za razvoj javnih politika na Projektu USAID – SGIP (Jačanje vladinih institucija i procesa), posebno je skrenuo pažnju na istraživačake metrode prikupljanja i analize podataka, pod čim se podrazumijeva  - analiza sadržaja, statistička analiza, individualni i grupni intervjui i strukturalni intervjui. 

Prema njegovim riječima, sredstva za ostvarivanje načela dobrog upravljanja u Evropskoj uniji su otvorenost/participacija, odgovornost, učinkovitost i usklađenpost, odnosno koherentnost rješenja, a sadržajni i procesni rizici su: a-priori isključivanje drugih opcija, isključivanje aktera, smanjenje kvaliteta rješenja i problemi u provedbi.

Kulić je usposlenike Zavoda upoznao sa analitičkim postupcima u pripremi, provedbi i procjeni utjecaja javnih politika (i propisa), pri čemu je posebnu pažnju skrenuo na nekoliko najznačajnijih pitanja: identifikaciju i analizu izvora podataka, analizu sekundarnih izvora podataka, prikupljanje i intepretaciju tih podataka, zatim na istraživačke metode prikupljanja i analize podataka, a u okviru toga posebno na vrste individualnih i grupnih intervjua (prema fleksibilnosti upitnika), kao i na najčešće korišćenje metoda istraživanja.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više