18.02.2021.

Usvojena Strategija razvoja FBiH 2021. - 2027.

Na 256. sjednici Vlade FBiH koja je održana 18.02.2021. godine, usvojena je Strategija razvoja FBiH 2021. - 2027.,  i upućena u dalju proceduru usvajanja prema parlamentima FBiH.

 Dokument je dostupan na linku: 

https://www.fzzpr.gov.ba/download/doc/Strategija+razvoja+FBiH+2021.+-+2027..pdf/7fae1791c4697083f7b96b4fb311e52b.pdf 

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više