09.03.2020.

Javne konsultacije u Mostaru

Mostar, 09. mart, 2020. – Drugi skup na kom su održane javne kosultacije u procesu izrade Strategije razvoja Federacije BiH 2021.- 2027., je održan u Mostaru u saradnji sa predstavnicima vlada Hercegovačko-neretvanske i Zapadnohercegovačke županije.

Tokom diskusije je naglašeno da država treba stvarati ambijent za investicije, rast proizvodnje i razvoj sofisticiranih proizvoda i usluga. Potrebno je poticati razvoj tehnoloških parkova, koristeći dokazano uspješne modele koji povezuju naučno-istraživačku zajednicu sa privatnim sektorom. Dalje je istaknuto da je veoma bitno da mjere budu jasne i vezane za mjerljive indikatore da bi efekti Strategije bili vidljivi. Treba planirati realne izvore finansiranja.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više