18.12.2014.

Za socioekonomski razvoj 125 miliona dolara

Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) će u narednih pet godina u socioekonomski razvoj Bosne i Hercegovine utrošiti 125 miliona dolara, rečeno je na prezentaciji dokumenta „Okvir razvojne pomoći Ujedinjenih naroda (UNDAF) za BiH“, koja je 17. decembra 2014. godine održana u Vladi Federacije BiH. U prezentaciji ovoga dokumenta učestvovao je i Ljubiša Đapan, direktor Federalnog zavoda za programiranje razvoja.

Zamjenica rezidentnog predstavnika UNDP-a, Zahida Virani je, tom prilikom, istakla da je UNDP ovaj program počeo pripremati prije 18 mjeseci i to u saradnji sa svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i UN-ovim agencijama i asocijacijama, te međunarodnom zajednicom. Dokument je u septembru ove godine predstavljen Izvršnom odboru UNDP-a u New Yorku, gdje je i usvojen.

„To je vrhunac naših planskih aktivnosti za djelovanje u BiH na nivou UNDP-a i drugih UN-ovih organizacija u državi“, kazala je tim povodom Zahira Virani i naglasila da će se aktivmnosti „provoditi u četiri oblasti: vladavina prava, pravda i sigurnost, lokalni ekonomski razvoj i zapošljavanje, energetska efikasnost i zaštite okoliša, te uključivanje socijalno ugroženih i marginalizovanih grupa.“ Ovaj program će, inače, trajati od 2015. do 2019. godine.

Učestvujući na prezentaciji Sanjin Halimović, federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta je, između ostalog, kazao kako Bosnu i Hercegovinu u okviru ovoga programa zanima evropski put zemlje, razvoj lokalnih zajednica, investiranje i zapošljavanje.

FBiH u brojevima

Pokazatelj

2017

2016

2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa

 20,0

25,6 

29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna

 43,3

45,3 

46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM

 20.540

19.540 

18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u %

 1,7

-1,1 

-0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje

 

 

 
Prosječna neto plaća u FBiH

 860

839 

830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH

 -1.865

-1.450 

-2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više