03.03.2020.

Javne konsultacije - Strategija razvoja Federacije BIH 2021. – 2027.

Tuzla, 03. mart, 2020. - Prvi skup na kom su održane javne kosultacije u procesu izrade Strategije razvoja Federacije BiH 2021. - 2027., održan je u Tuzli, u saradnji sa predstavnicima vlada Tuzlanskog i Posavskog kantona.

Predstavnici institucija kantona, kao i pripadajućih opština, zatim predstavnici akademske i poslovne zajednice iz ove regije, predstavnici civilnog društva, mladih i medija, diskutovali su sadržaj radne verzije Strategije razvoja.

Prisutni su naglasili potrebu izgradnje cestovne infrastrukture koja bi bolje povezala regiju sa drugim dijelovima BiH, kao i sa drugim državama, kao ključnim za dalji razvoj regije. Problematiziran je odlazak mladih školovanih kadrova koji ne vide svoju budućnost u zemlji nestabilne političke, ekonomske i društvene stvarnosti. Pored toga što mladi odlaze, evidentan je i pad nataliteta.

Građani očekuju da kreatori politika potaknu pozitivna ekonomska i društvena kretanja, koja će ovu zemlju učiniti ugodnom i poželjnom za život njenih građana.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više