18.11.2019.

Održivi infrastukturni i prostorni razvoj Federacije BiH - Multisektorske konsultacije za izradu Strategije razvoja Federacije BiH 2021. – 2027.

Sarajevo, 18. novembar, 2019. - Energetika i energetska efikasnost, transport i komunikaciona infrastruktura, okoliš i komunalna infrastuktura, upravljanje prirodnim resursima, su teme o kojima se raspravljalo tokom dašanjih multisektorskih konsultacija čijii ishod su prijedlozi mjera i prioriteta za realizaciju ciljeva Strategije razvoja Federacije BiH 2021. – 2027. Ovo je bila posljednja od četiri radionice na kojima se raspravljalo o planu razvoja Federacije BiH u području ekonomije, društva, održive infrastrukture i prostora, te  dobre i inkluzivne uprave.

Povećanje energetske efikasnosti i smanjenje industrijskog i transportnog negativnog uticaja na okoliš su među glavnim fokusima kod kreiranja politika EU u svim područjima i ovo su automatski obaveze Bosne i Hercegovine obzirom na našu ambiciju da postanemo pridruženi član.

Za unapređenje oblasti energetike u Federaciji ključna je transformacija energetskog sektora  prema principima tržišnog poslovanja, uz uvođenje principa korporativnog upravljanja u javnim kompanijama. Istovremeno je potrebno sprovesti restrukturiranje rudnika uglja sa ciljem povećanja njihove produktivnosti i povećanja konkurentnosti termoenergetskog sektora. Koncept  modernizacije energetskog sektora podrazumijeva čistu proizvodnju energije, uz brigu o energetskoj efikasnosti, što je direktno vezano za smanjenje GHG emisija.

Razvoj transportne infrastrukture zahtijeva uspostavljanje adekvatnog pravnog okvira za prostorno planiranje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Bitno je i jačati institucije jačanjem pozicija na ekspertskom/stručnom nivou, kao podršku donosiocima odluka. U cilju smanjena zagađenja, potrebno je djelovati u pravcu povećanja obima električnih vozila, te razvijati infrastrukturu i promovisati aktivne oblike prevoza (biciklizam i pješačenje).

Očuvanje okoliša u Federaciji zahtijeva unaprjeđenje pravnog okvira, uz njegovu dosljednu primjenu. Putem fiskalne politike treba uvesti obavezu da direktno plaćaju oni koji onečišćuju okoliš i koriste prirodne resurse. Neophodno je educirati ljude o značaju biološke raznolikosti i problematici klimatskih promjena. Održivo upravljanje šumskim resursima je preduvjet za očuvanje šumskih ekosistema i njihov doprinos ublažavanju posljedica klimatskih promjena.

Brži razvoj širokopojasne komunikacijske infrastrukture omogućit će održivo i konkurentno privredno i društveno digitalno okruženje. Istovremeno je potrebno osiguranje kvalite i dostupnosti univerzalnih komunikacijskih usluga svim krajnjim korisnicima, uz adekvatnu zaštitu korisnika.

Diskusiju o ovoj temi tokom rada su vodili profesori Mirza Kušljugić, Kasim Tatić, Izet Bajrambašić i Nedim Čelebić, potičući predstavnike ključnih aktera iz navedenih oblasti (Vlada Federacija BiH, federalna i kantonalna ministarstva, privredne komore,...) da usaglašavaju i predlažu mjere, prioritete i ciljeve razvoja Federacije BiH.FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više