07.11.2019.

Dobra i inkluzivna uprava u Federaciji BiH - Multisektorske konsultacije za izradu Strategije razvoja Federacije BiH 2021. – 2027.

Sarajevo, 07. novembar, 2019. - Treća radionica tokom koje se provode multisektorske konsultacije na temu Dobra i inkluzivna uprava, a vezano za izradu Strategije razvoja Federacije BiH 2021. – 2027., održana je danas. Diskutovalo se o Korupciji, dobrom upravljanju i javnim uslugama; Makroekonomskoj stabilnosti i odgovornim javnim institucijama; Konkurentnosti i poslovnoj klimi. Rezultat konsultacija će biti prijedlozi mjera i prioriteta za realizaciju ciljeva koji će biti sadržani u planu razvoja Federacije prema društvu ekonomskog prosperiteta i ugodnog života ljudi. Organizator multisektorskih konsultacija je Federalni zavod za programiranje razvoja.

Rezultat makroekonomski stabilne zemlje je stalan ekonomski rast i povećanje zaposlenosti bez značajnog rasta cijena, uz održavanje ravnoteže u vanjsko-trgovinskoj razmjeni. Uz prosječan godišnji rast realnog BDP-a od 2,8% u periodu 2012. - 2018. godine Federacija BiH ne uspijeva uhvatiti korak sa zemljama u razvoju, te sa zemljama višeg srednjeg dohotka. Međutim još uvijek može ubrzati ekonomski rast u narednom periodu jačanjem konkurentnosti, modernizacijom privrede,unaprjeđenjem finansijskog sistema, povećanjem izvoza, privlačenjem investicija.

Ostvarenjem bolje konkurentske pozicije, zemlje postižu ekonomski rast i podižu životni standard. U tom smislu je za Federaciju BiH bitno postići bolju produktivnost rada, razvijati privrednu infrastrukturu, sektorsku specijalizaciju, usvajati nove tehnologije.

Koncept dobrog upravljanja je pretpostavka održivog socioekonomskog razvoja. BiH ima jedan od najvećih javnih sektora u regionu (od ukupnog broja zaposlenih gotovo svaki treći uposlenik radi u javnom sektoru) zbog složenog i decentralizovanog političko-administrativnog uređenja. Za dobru upravu u Federaciji je ključna borba protiv korupcije, kao i funkcionalna organizacija i modernizacija javne uprave (uključujući digitalizaciju).

Današnju diskusiju su vodili profesori Jasmin Halebić, Nedim Čelebić, Bahrija Umihanić i Suad Musić, kroz koju su predstavnici ključnih aktera (Vlada Federacija BiH, federalna i kantonalna ministarstva, privredne komore,...) usaglašavali i predlagali mjere, prioritete i ciljeve razvoja Federacije BiH.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više