08.12.2014.

Jedinstvena metodologija prikupljanja i razmjene podataka

U Bosni i Hercegovini, u njenim entitetima i Distriktu Brčko, treba izgraditi jedinstvenu metodologiju prikupljanja i razmjene podataka. Naravno, to treba regulisati kroz zakonske propise, odnosno podzakonske akte. Takva metodologija za sada ne popstoji, a u društvu koje treba da se ubrzanije razvija ne smije se dozvoliti da ogromnim brojem podataka naprosto vlada malo ljudi.

Ovo je jedan od zaključaka radionice o unapređenju procesa identifikacije i razmjene podataka iz socijalnog sektora u korist planiranja zasnovanog na podacima, koja je, u organizaciji Federalnog zavoda za programiranje razvoja i UNICEF-a, 8.decembtra 2014. godine održana u Sarajevu. Ovaj projekat finasira Evropska unija.

Učesnicima radionice – predstavnicima federalnih i kantonalnih organizacija i institucija koji se bave prikupljanjem, obradom, razmjenom i analizom podataka – prvo se obratio predstavnik UNICEF, Ayman Abdulaban, koji je, između ostalog, podsjetio da su podaci s kojima raspolažemo veoma važni za kreiranje politika, te da zbog toga, uz sve ostalo, moraju biti tačni, pouzdani i relevantni. Abdulaban je najavio da će od iduće do 2019. godine UNICEF pojačati saradnju sa institucijama i organizacijama u entiutetima, kako bi im pomogli u popravljanju položaja djece, prije svega onih iz siromaših sredina. Iztrazio je uvjerenje da će radionica doprinijeti jačanju kapaciteta statističkih institucija i organizacija u Bosni i Hercegovini.

Učesnike radionice pozdravio je i o ulozi Federalnog zavoda za programiranje razvoja, posebno u segmentu statistike, statističkih podataka i njihovog korišćenja, upoznao je Ljubišđa Đapan, direktor Zavoda. U ime Federalnog ministarstvaa rada i socijalne politike učesnike je pozdavio Miroslav Jurišić, pomoćnik ministra rada i socijalne politike Vlade Federacije BiH.

Nakon izlaganja Gorane Knežević, višeg stručnog saradnika Agencije za statristiku BIH, na temu „Sociojalna statistika u BiH, presjek trenutne situacije i potrebe“, zatim izlaganja Edina Šabanovića, pomoćnika direktora te Agencije, o siromaštvu u BiH i entitetima, potom prezentacije Ankete o potrošnji domaćinstava i izazovima i mogućnostima, koju je iznijela Hidajeta Čolović, pomoćnica direktora Federalnog zavoda za satistiku, te razmatranja Sotac BAZE podataka COMP-2000 i njihovog korišćenja, koje je učesnicima približio Bakir Zaćiragić, direktor COMP-2000, i prezentacije Sanje Duun, konsultant-ekspertice UNICEF-a,  o nalazima analize „Dječije siromaštvo u BiH“ , razmjenjena su mišljenja, ideje i iskustva o mnogim aspektima izrade i  korišćenja baza podataka i njihovog zunačaja u razvoju društva.

Na radionici su takođe prezentirani podaci Ankete MICS4 Federalnog miniustarstva zdravlja, što je učinila dr. Aida Pilav, pomoćnica ministra FMZ, te brojni podaci Federalnog zavoda za zapošljavanje, koje je iznio Haris Huskić, rukovodilac Odjeljenja za zapošljavanje ovoga zavoda.

Radionicu su zajednički modelirali Rajko Živković, viši stručni saradnik FZZPR-a, Fahrudin Memić, konsultant za statustiku ovoga Zavoda i Armina Čerkić, konsultant UNICEF-a za pitanje socijalne zaštite i inkluzije.

Prezentacije sa radionice:

Dječije siromaštvo i deprivacija u BiH

MICS4 FBiH

Prezentacija socijalne statistike BHAS

Siromaštvo u BiH ES

Anketa o Potrošnji domaćinstava izazovi i mogućnosti, FZS Hidajeta Čolović

Sotac BAZA podataka, mogućnosti za korištenje podataka, COMP-2000

Federalni zavod za zapošljavanje, statističke aktivnosti, FZZZ Haris Huskić

Diskusija, moderator, FZZPR Fahrudin Memić

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više