29.10.2019.

Ekonomski razvoj Federacije BiH - Multisektorske konsultacije za izradu Strategije razvoja Federacije BiH 2021. – 2027.

Sarajevo, 29. oktobar, 2019.- Danas je održana prva od četiri radionice tokom kojih će se sprovesti multisektorske konsultacije o planu razvoja Federacije BiH u području ekonomije, društva, održive infrastrukture i prostora, te dobre i inkluzivne uprave. Rezultat konsultacija će biti prijedlozi mjera i prioriteta za realizaciju ciljeva koji će biti sadržani u Strategiji razvoja Federacije BiH 2021. – 2027. Organizator multisektorskih konsultacija je Federalni zavod za programiranje razvoja, kao ključni koordinator procesa strateškog planiranja razvoja u Federaciji.

Ekonomski razvoj je bio tema današnje radionice, na kojoj su po osnovu analize stanja u oblastima industrije, kreativne industrije i pametne specijalizacije; razvoja malih i srednjih preduzeća, poduzetništva i obrta; poljoprivrede i proizvodnje hrane, ruralnog razvoja i turizma, diskutovani prioriteti i ciljevi razvoja, te mjere potrebne za njihovu realizaciju.

Ekonomski stručnjaci tvrde da su uslovi postizanja visokog i održivog rasta Federacije BiH, bazirano na iskustvu zemalja svijeta koje su, u razdoblju poslije Drugog svjetskog rata, postale svjetska ekonomska čuda (prosječna stopa rasta BDP minimalno 7% godišnje u razdoblju od minimalno 25 godina):

             unaprjeđenje intelektualnog i ljudskog kapitala (obrazovanje i obuka,   istraživanja i razvoj),

•             uključenost u internacionalnu ekonomiju (uvoz ideja i transfer tehnologija s                       jedne, te izvoz proizvoda i usluga s druge strane),

•             makroekonomska stabilnost (niski budžetski deficiti i niska inflacija),

•             visoke stope štednje i investicija (raznovrsne finansijske institucije i instrumenti,               strane direktne investicije), te

•             odlučna i sposobna vlada (politička stabilnost, održavanje ugovora i vlasničkih                    prava i sl.).

Bogatstvo nacije se nalazi u glavama njenih ljudi, u njihovoj inovativnosti i kreativnosti. Nisu presudni prirodni resursi, ni geografska lokacija, nego znanje za stvaranje. Pokretači ekonomskog razvoja Federacije BiH trebaju biti lanci vrijednosti i pametni, inovativni, kreativni i digitalni gradovi/regije. Gradovi/regije trebaju prepoznati lidere razvoja privatnog sektora i podržati ih aktivnim mjerama, naročito iz oblasti javnog i privatnog partnerstva, i time postići uspostavu i razvoj lanaca vrijednosti, te potom klastera proizvodnje.

Diskusiju o navedenom tokom rada su vodili profesori Vjekoslav Domljan, Nedim Čelebić i Zdenko Klepić,  te Mesud Ramić i Ivica Sivrić,  potičući predstavnike ključnih aktera iz oblasti ekonomskog razvoja (Vlada Federacija BiH, federalna i kantonalna ministarstva, privredne komore,...) da usaglase i predlože mjere, prioritete i ciljeve razvoja Federacije BiH u ovoj oblasti.


FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više