07.10.2019.

Analiza stanja: Okoliš, komunalna infrastruktura i upravljanje prirodnim resursima u Federaciji BiH - Radionica za izradu Strategije razvoja Federacije BiH 2021. – 2027.

Sarajevo, 07. oktobar, 2019. - Danas se tokom jedanaeste radionice vezane za izradu Strategije razvoja Federacije BiH 2021. - 2027., diskutovalo o stanju u oblasti okoliša, komunalne infrastrukture i upravljanja prirodnim resursima. Integrirana Strategija razvoja će odrediti osnovne smjernice društveno – ekonomskog napretka koji će rezultirati boljim životom građana Federacije. Glavni koordinator procesa izrade Strategije je tim Federalnog zavoda za programiranje, uz podršku Vlade Federacije BiH.

Okoliš ima veliki značaj za zdravlje ljudi, ekonomski razvoj i konkurentnost zemlje. Međutim, zagađenje, klimatske promjene, nestašice resursa, uništenje ekosistema, mogu ugroziti ekonomski rast ali i život na planeti. Stanje okoliša u Bosni i Hercegovini, pa tako i Federaciji, upravo je uslovljeno ekonomskim, društvenim i tehnološkim razvojem.

Zaštita okoliša je jedan od ključnih problema u FBiH. Velika područja zemljišta su kontaminirana minama, otpad se većinom odlaže bez recikliranja, upravljanje šumama je na lošem nivou uz hiljade hektara posječene ili uništene šume. Dugoročno gledano, privredna aktivnost mora poštovati ograničenje zagađenja u odnosu na obnovljive resurse.

Neki od bitnih faktora degradacije okoliša su neravnomjeran razvoj urbanih i ruralnih sredina i siromaštvo. Urbana područja su u porastu, odnosno nastavlja se trend koncentracije stanovništva. Bespravna gradnja predstavlja veliki problem, što je prvenstveno rezultat nedostatka mehanizama planiranja, provođenja i kontrole gradnje. Negativan uticaj siromaštva i lošeg ekonomskog stanja na okoliš ogleda se u neadekvatnom odvodu i tretmanu otpadnih voda, lošem upravljanju otpadom, zagađenju zraka emisijama iz saobraćaja i industrijskih postrojenja sa zastarjelim tehnološkim procesima, nekontrolisanom sječom drva za ogrjev i sl.

Jedno od pozitivnih dešavanja u oblasti okoliša jeste proces priključivanja BiH članstvu u EU, koje je pridonijelo prioritiziranju i unapređenju politike zaštite okoliša. Održivo korištenje i upravljanje prirodnim resursima predstavlja jednu od osnovnih pretpostavki povećanja konkurentnosti svake ekonomije u dugoročnom periodu, kao i višeg životnog standarda građana.

Profesori Kasim Tatić i Murčo Obućina su bili moderatori radionice, tokom koje su analizirani problemi, potencijali i izazovi u ovoj oblasti, te predložena rješenja za poboljšanje stanja.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više