07.10.2019.

Analiza stanja: Razvoj malih i srednjih preduzeća, poduzetništva i obrta u Federaciji BiH Radionica za izradu Strategije razvoja Federacije BIH 2021. – 2027.

Sarajevo, 07. oktobar, 2019. - Diskusija o analizi stanja u oblasti razvoja malih i srednjih preduzeća, poduzetništva i obrta vođena je danas tokom radionice vezane za izradu Strategije razvoja Federacije BiH 2021. - 2027. Strategija razvoja će odrediti osnovne smjernice društveno – ekonomskog napretka koji će rezultirati boljim životom građana Federacije. Federalni zavod za programiranje razvoja je organizovao i ovu, posljednju u nizu od dvanaest radionica.

Mikropreduzeća, te mala i srednja preduzeća predstavljaju 99 % svih preduzeća u EU. Ona osiguravaju dvije trećine radnih mjesta (uglavnom u privatnom sektoru) i zaslužna su za više od polovice cjelokupne dodane vrijednosti koju ostvaruju preduzeća u EU.

Značaj malih i srednjih preduzeća (MSP) u privredi Federacije Bosne i Hercegovine u zadnjih dvadesetak godina je sve veći. Međutim, njihov rad nije podržan poslovnim ambijentom u Federaciji BiH, jer je opterećen birokratskim procedurama, administrativno-pravnim preprekama koje limitiraju efikasnost osnivanja firmi, odnosno funkcionisanja i razvoja malih i srednjih preduzeća. Predimenzionirana i birokratizirana administracija, kontraproduktivno djeluje na pokretanje biznisa i efikasnost poslovnog procesa firmi. Također, u Federaciji BiH je evidentna opterećenost visokim poreskim obavezama i administrativnim taksama, otežan je pristup finansijama, posebno za start-up firme, neusklađen je obrazovni sistem sa aspekta potreba privrede i nivoa poduzetničke kulture, nema strateškog okvira usvajanja i razvoja inovacija, itd. Sve se to odražava na konkurentnost malih i srednjih preduzeća, a ima za posljedicu usporavanje privrednog rasta, odnosno smanjenje potencijala ovog sektora u generiranju novih radnih mjesta.

Diskusiju tokom rada su vodili profesori Zdenko Klepić i Nedim Čelebić, potičući predstavnike ključnih aktera iz oblasti razvoja malih i srednjih preduzeća, poduzetništva i obrta da prepoznaju osnovne probleme, izazove i potencijale u ovoj oblasti.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više