04.10.2019.

Analiza stanja: Demografija i socijalne politike u Federaciji BiH Radionica za izradu Strategije razvoja Federacije BiH 2021. – 2027.

 Sarajevo, 04. oktobar, 2019. - Stanje u oblasti demografije i socijalnih politika u Federaciji su oblasti o kojima se danas diskutovalo na jednoj od radionica vezanih za izradu Strategije razvoja Federacije BiH 2021. - 2027. Ova integrirana Strategija će odrediti osnovne smjernice društveno –ekonomskog napretka koji će rezultirati boljim životom građana Federacije. Organizator radionica je tim Federalnog zavoda za programiranje, uz podršku Vlade Federacije BiH.

Depopulacija i starenje stanovništva su osnovni demografski procesi ruralnih i urbanih dijelova Federacije i cijele BiH. Prema popisu iz 2013. godine Federacija ima 2.219.220 stanovnika. Ozbiljno upozorenje za demografski opstanak Federacije predstavlja trend smanjenja broja stanovnika u selima, imajući u vidu da su sela osnovni izvor bioreprodukcije.

Osnovne promjene u strukturi stanovništva ogledaju se u smanjenju broja mlade populacije 0-14 godina, smanjenju nataliteta, izraženom starenju stanovništva koji se ogleda kroz povećanje broja populacije starije od 65 godina. Dodatni problem je emigracija stanovnika u evropske ili druge zemlje. Posebno zabrinjava odlazakmladih obrazovanih i stručnih ljudi u reproduktivnim godinama života. Pored ekonomskih razloga koji utiču na iseljavanje stanovnika, sve više je prisutno nezadovoljstvo ukupnim političkim i društvenim ambijentom u kojem obični građanin ne nalazi smisao življena.

Postojeći sistem socijalne zaštite u Federaciji BiH je neefikasan i nepravičan, te je potrebna njegova sveobuhvatna reforma. Ovakav sistem omogućava da veliki dio novčanih naknada odlazi onima kojima ne treba, a ne siromašnijim kojima je najpotrebniji, odnosno zbog neodgovarajuće politike usmjeravanja, pomoć ne dopire do onih kojima je potrebna. Moderatori današnje radionice su bili profesori Alma Pobrić i Nedim Ćelebić. Učesnici su predstavnici ključnih aktera iz oblasti demografije i socijalnih politika (Vlada Federacija BiH, federalna i kantonalna ministarstva, zavodi i agencije,...). Tokom rada su analizirani problemi, potencijali i izazovi u ovoj oblasti, te su predložena rješenja za poboljšanje stanja.

 

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više