03.10.2019.

Analiza stanja: Zdravlje i kvalitet života u Federaciji BiH - Radionica za izradu Strategije razvoja Federacije BiH 2021. – 2027.

Sarajevo, 03. oktobar, 2019. - Tim Federalnog zavoda za programiranje razvoja nastavlja sa organizacijom radionica vezanih za izradu Strategije razvoja Federacije BiH 2021. - 2027. Stanje  u oblasti zdravlja i kvaliteta života je bila tema današnje, osme radionice.

Prema preliminarnim podacima Izvještaja zdravstvenog stanja stanovništva i zdravstvene zaštite 2017. vodeći uzroci smrti stanovništva FBiH su oboljenja cirkulatornog sistema, s udjelom od 51,6% (stopa 5,1‰ - 508,2/100.000 stanovnika), a slijede maligne neoplazme s 22,3% udjela (stopa 2,2‰ - 219,6/100.000 stanovnika). Ove dvije grupe oboljenja čine oko tri četvrtine svih uzroka smrti. U Federaciji BiH se životni vijek stanovnika konstantno produžava. Prosječna starost umrlih u 2017. godini je iznosila 72,5 godina, dok je u 2018. godini prosječna starost umrlih 73 godine.  U istoj godini je prirodni priraštaj bio negativan, a podaci o stopi nataliteta u Federaciji ukazuju da ova stopa spada u kategoriju niskog nataliteta.

U Federaciji BiH imamo situaciju neravnomjernog obuhvata zdravstvenim osiguranjem u različitim kantonima. Najveći stepen obuhvata osiguranjem je u Bosansko-podrinjskom i Kantonu Sarajevo, a najmanji u Kantonu 10. Tekuća potrošnja za zdravstvo po glavi stanovnika u FBiH u 2017. godini je iznosila 819 KM.

Dr. Aida Pilav je bila moderator radionice, tokom koje su predstavnici ključnih aktera iz oblasti zdravlja i kvaliteta života razmatrali poznate probleme, potencijale i izazove u ovoj oblasti, te predlagali moguća rješenja.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više