01.10.2019.

Analiza stanja: Transport i komunikaciona infrastruktura u Federaciji BiH - Radionica za izradu Strategije razvoja Federacije BIH 2021. – 2027.

Sektor transporta (transport i transportna infrastruktura) predstavlja važan preduslov za razvoj ekonomije i životnog standarda građana. Postojeća transportna infrastruktura u FBiH, kao i BiH u cjelini, ne zadovoljava potrebe građana i ekonomije, što se vidi prema uslugama prijevoza: željezničkog, cestovnog, vodnog, zračnog, javnog gradskog i ostalih podsektora transporta.  Stanje transportnog sistema u BiH, a samim tim i Federaciji BiH, odnosno njegovih pojedinih podsistema, karakteriše zastarjelost transportne infrastrukture i sredstava, neravnomjeran razvoj transportnih podsistema, te neadekvatna organizacija upravljanja i poslovanja podsistema. Ovo slabi konkurentnost zemlje, a istraživanja pokazuju da je upravo to jedan od naših najslabijih konkurentnih faktora. Prema Izvještaju o globalnoj konkurentnosti 2018. godine, Svjetskog ekonomskog foruma, BiH je u oblasti transportne infrastrukture rangirana na 89. mjestu od 140 zemalja svijeta. Prema ovom izvještaju, BiH je u regionu Zapadnog Balkana jedno mjesto više od posljednje Albanije, koja je rangirana na 100. mjestu, a rangirana mjesta ostalih zemlja su: Hrvatska 36., Srbija 48., Crna Gora 86. itd.

Prema navedenom Izvještaju, BiH je u oblasti informacijskih i komunikacijskih tehnologija rangirana na 86. mjestu od 140 zemalja svijeta, a u regionu Zapadnog Balkana je na posljednjem mjestu. Rangirana mjesta ostalih zemlja su: Hrvatska 53., Crna Gora 58., Srbija 60. i Albanija 74. Ovaj sektor predstavlja osnovu razvoja svih ostalih sektora moderne ekonomije i društva, zbog toga je vrlo važan i Bosna  i Hercegovina mora pratiti rapidni razvoj digitalnih usluga i sve veće zahtjeve ekonomije i društva za prenosom velikih količina informacija putem digitalnih mreža.

Diskusiju tokom današnjeg rada je vodio prof. Izet Bajrambašić, uz prisustvo ključnih aktera iz oblasti transporta i komunikacione infrastrukture (Vlada Federacija BiH, federalna i kantonalna ministarstva,...). Nakon diskusije prisutni su usaglasili matrice prepoznatih problema, izazova i potencijala.

Nakon ove, kao i ostalih 12 radionica tokom kojih će biti razrađene analize stanja u ključnim oblastima drustveno-ekonomskog zivota Federacija BiH, odnosno predložena razvojna rješenja, slijedi organizacija bloka radionica tokom kojih će se definisati vizija Strategije razvoja Federacije BiH 2021.-2027., strateški ciljevi i okvirni prioriteti.

Realizaciju svih radionica koje se odnose na analizu stanja podržao je Projekat podrške integralnom razvoju u BiH, zajednički projekat UNDP-a i  Vlade Švicarske.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više