01.10.2019.

Analiza stanja: Poljoprivreda i proizvodnja hrane, ruralni tazvoj i turizam u Federaciji BiH - Radionica za izradu Strategije razvoja Federacije BIH 2021. – 2027.

Sarajevo, 01. oktobar, 2019. – O radnom dokumentu koji prikazuje stanje u Federaciji BiH  u oblastima poljoprivrede i proizvodnje hrane, zatim ruralnog razvoja i turizma, diskutovalo se danas na radionici vezanoj za izradu Strategije razvoja Federacije BiH 2021. - 2027., čiji je organizator tim Federalnog zavoda za programiranje razvoja.

Osnovni problem poljoprivrednog sektora FBiH je njegova nekonkuretnost na domaćem i na stranom tržištu, a uzrok je niska produktivnost po jedinici proizvodnje. Niska produktivnost poljoprivrede je posljedica malih, isparcelisanih posjeda koji onemogućavaju jasniju specijalizaciju, prvenstveno u biljnoj proizvodnji, zatim slabe tehničko-tehnološke opremljenosti gazdinstava, odnosno zavisnosti proizvodnje od vremenskih prilika, te nedovoljnog znanja o novim suvremenim sortimentima i tehnologijama proizvodnje. Pomaci u smislu unapređenja produktivnosti su primjetni, međutim taj proces je veoma spor.

Poljoprivreda je osnovna, ali ne i jedina raspoloživa moguća aktivnost stanovnika ruralnih područja. Značajan uticaj  ima i šumarstvo, kao i sve osjetnija uloga turizma na ovim prostorima. Planinska područja idealna su za provođenje zimskih sportskih aktivnosti, ali i ljetnih aktivnosti poput biciklizma, šetnje, penjanja po stijenama, paraglidinga itd. Tu su  također tradicionalni običaji, zanati, kao i raznovrsna gastroponuda. Uz sve to  imamo i bogatu kulturno historijsku baštinu.

Turizam kao grana gospodarstva postala je posljednih godina značajna karika za mogućnost ubrzanog razvoja. Prema podacima iz 2017. godine, direktni doprinos turizma u BDP-u je iznosio  350,00 miliona eura (2,3% ukupnog BDP-a), a predviđa se porast od 5,6% godišnje u razdoblju od 2017 - 2027. U 2016. godini turizam je direktno podržavao 22.000 radnih mjesta, a očekuje se zapošljavanje 30.000 ljudi, direktno i indirektno, do 2027. godine.

Angažovani stručnjak, Ivica Sivrić je vodio diskusiju tokom današnjeg rada u kom su učestvovali ključni akteri u oblastima poljoprivrede i proizvodnje hrane, zatim ruralnog razvoja i turizma (Vlada Federacije BiH, federalna i kantonalna ministarstva i vezane institucije, Svjetska banka...). Ishod diskusije su matrice prepoznatih problema, izazova i potencijala.

Nakon ove, kao i ostalih 12 radionica tokom kojih će biti razrađene analize stanja u ključnim oblastima drustveno-ekonomskog života Federacija BiH, odnosno predložena razvojna rješenja. Slijedi organizacija bloka radionica tokom kojih će se definisati vizija Strategije razvoja Federacije BiH 2021.-2027., strateški ciljevi i okvirni prioriteti.

Realizaciju svih radionica koje se odnose na analizu stanja podržao je Projekat podrške integralnom razvoju u BiH, zajednički projekat UNDP-a i  Vlade Švicarske.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više